Bærekraft

Skal Norge nå sine klimamål må det en omstilling til på alle samfunnsområder. I det grønne skiftet jobber Econa særlig med å fremme kunnskapen om sirkulære forretningsmodeller og bærekraft i økonomifunksjonen.

Kristian Hammerstad

Foto: Kristian Hammerstad

Verden er allerede på vei mot å passere 1,5 gradersmålet i Parisavtalen, men dersom vi lykkes med det grønne skiftet kan vi klare å holde den globale oppvarmingen under 2 grader. I de kommende tiårene er det helt avgjørende at utvikling og økonomisk vekst møter behovene til dagens generasjon uten at det svekker mulighetene og levestandarden til kommende generasjoner.

Econa tror at bedrifter som er sitt ansvar bevisst – som begrenser sine negative avtrykk og påvirker positivt der de kan – vil være vinnere i næringslivet i tiårene som kommer. De vil best kunne svare på økte krav fra interessenter som kunder, investorer, myndigheter og styrer. Vi jobber for at medlemmene våre skal være best mulig skikket til å omstille bedriftene og bransjene de jobber i.

FNs bærekraftsmål er rammeverket Econa bruker i sitt arbeid mot en fremtid som er bærekraftig, både i økonomisk, sosial og miljømessig forstand. Vi har knyttet oss opp til seks spesifikke bærekraftsmål som du kan lese mer om i vår bærekraftsstrategi.

Slik jobber Econa med grønn omstilling og bærekraft:

  • Tilbyr medlemmene rådgivning, kurs og konkrete verktøy til hvordan møte den grønne omstillingen.
  • Tilbyr medlemmene økt kompetanse og kunnskap om bærekraft, den grønne omstillingen og fremtidens næringsliv.
  • Er et aktivt medlem av nettverkene Skift og UN Global Compact, organisasjoner som jobber for et mer bærekraftig og inkluderende næringsliv.
  • Er økonomenes stemme utad i den offentlige debatten på grønn omstilling.

Les mer om hvorfor og hvordan Econa jobber med den grønne omstillingen.