Grønn omstilling

Grønn omstilling er et viktig satsingsområde for Econa. Econa skal vise at bærekraft hører sammen med business.

Grønn omstilling

Foto: Unsplash

Econa jobber med bærekraft fordi en bærekraftig bedrift, arbeidsplass og arbeidsgiver er vinnere i næringslivet fremover. Økte krav fra ulike hold, som kunder, leverandører, myndigheter og styrer, krever at bedriften er bærekraftig på lang sikt. For at våre medlemmer skal ta bedre beslutninger – hver dag, må vi sammen øke kunnskapen og iverksette konkrete tiltak.

Econa jobber med bærekraft langs tre akser: grønn omstilling, mangfold og livslang læring

Econa skal jobbe med grønn omstilling, og bærekraft knyttet til klima og miljø, under to hovedområder:

  • Tilby medlemmene rådgivning, hjelp og konkrete verktøy til hvordan møte den grønne omstillingen.
  • Tilby medlemmene økt kompetanse og kunnskap på bærekraft, den grønne omstillingen og fremtidens næringsliv.