Econa setter enorm pris på våre tillitsvalgte som har en nøkkelrolle i arbeidet med å få til gode lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer. Dere er en viktig stemme og bindeledd mellom foreningene og virksomheten der medlemmene jobber.

Nina Riibe Administrerende direktør, Econa