Advokathjelp i arbeidsforholdet

La Econas arbeidsrettsadvokater bistå deg når du har problemer på jobben! De kan hjelpe deg både når du skal signere kontrakt og når det skjer endringer som berører stillingen din.

Econas advokater i arbeidsrett

Econas advokater har lang erfaring innen arbeidsrett og bistår mer enn 2000 medlemmer hvert år.

Foto: Econa

Trenger du hjelp til å gå gjennom en arbeidskontrakt, berøres stillingen din av omorganisering og endringer, eller har du havnet i en oppsigelses- eller nedbemanningssak?

Econas erfarne advokater kan bistå deg gjennom hele arbeidsforholdet. Vi hjelper rundt 2000 medlemmer i året og har spisskompetanse på nettopp økonomens arbeidssituasjon.

Meld deg inn i dag!

Vi tar saken din så lenge du har behov for det, og går også til domstolen hvis det blir nødvendig. Det hele er inkludert i medlemsskapet ditt og er uten økonomisk risiko for deg. Hvis du blir dømt til å betale saksomkostninger, dekker vi disse. Blir motparten dømt til å dekke saksomkostningene, tilfaller de Econa.

Når kan Econas advokater hjelpe meg?

  • Ved oppstart i jobben. Vi går gjennom ansettelsesavtaler og formuleringer av konkurranseklausuler, kundeklausuler eller rekrutteringsklausuler.
  • Underveis i arbeidsforholdet. Vi hjelper deg med spørsmål om ferie, sykefravær, arbeidsmiljø, HMS eller lønn/ytelser du har til gode.
  • Ved endring eller avvikling av arbeidsforhold. Si fra til oss hvis du ønsker hjelp ved en omorganisering, nedbemanning, oppsigelse eller sluttavtale.

Vårt juridiske tilbud omfatter arbeidsrettslig bistand til deg som arbeidstaker i konkrete saker som angår ditt arbeidsforhold. Vi kan dessverre ikke ta saker som gjelder utenlandsk rett, eller føre saker for utenlandsk domstol.

Enten du skal inngå ny arbeidsavtale, det skjer endringer på jobb eller du må slutte i jobben – vi gir deg advokathjelp.
– Per Christian Rogdar

Som medlem kan du få råd på telefon og e-post, eller vi kan møtes ansikt til ansikt for å drøfte saken din. Ved behov kan Econas advokater være med som rådgivere i digitale møter med arbeidsgiveren din. Vi kan også stille i fysiske møter hvis saken krever det.

Bistanden omfatter ikke tilgrensede områder som selskapsrett, trygderett, erstatningsrett, forsikringsrett og pensjonsrett.

Retningslinjer for juridisk bistand fra Econa