Advokathjelp

Econas advokater kan hjelpe deg både når du skal signere kontrakt og når det skjer endringer som berører stillingen din.

Econas advokater i arbeidsrett

Econas advokater har lang erfaring innen arbeidsrett og bistår mer enn 2000 medlemmer hvert år.

Foto: Econa

Trenger du hjelp til å gå gjennom en arbeidskontrakt, berøres stillingen din av omorganisering og endringer, eller har du havnet i en oppsigelses- eller nedbemanningssak?

Logg inn for å få advokathjelp

Econas erfarne advokater kan bistå deg gjennom hele arbeidsforholdet. Vi hjelper rundt 2000 medlemmer i året og har spisskompetanse på nettopp økonomens arbeidssituasjon. Bistanden du får er ubegrenset tidsmessig - vi hjelper deg til saken din er løst.*

Når kan Econas advokater hjelpe meg?

  • Ved oppstart i jobben. Vi går gjennom ansettelsesavtaler og formuleringer av konkurranseklausuler, kundeklausuler eller rekrutteringsklausuler.
  • Underveis i arbeidsforholdet. Vi hjelper deg med spørsmål om ferie, sykefravær, arbeidsmiljø, HMS eller lønn/ytelser du har til gode.
  • Ved endring eller avvikling av arbeidsforhold. Si fra til oss hvis du ønsker hjelp ved en omorganisering, nedbemanning, oppsigelse eller sluttavtale.

Dette skjer etter at saken er sendt inn

  • Du får en bekreftelse på e-post som forteller om retningslinjene for juridisk bistand.
  • Du blir kontaktet av en av våre advokater innen 3 virkedager. 
  • Vurderer vi at saken haster vil vi ta kontakt snarest mulig

Jeg er takknemlig for hjelpen jeg fikk av Econas advokat og kan virkelig anbefale organisasjonen. Jeg fikk kjempegod og profesjonell støtte i en veldig vanskelig situasjon. Det lønner seg å være medlem i Econa!

Allerede medlem? Logg inn øverst til høyre.

Vi tar saken din så lenge du har behov for det, og går også til domstolen hvis det blir nødvendig. Det hele er inkludert i medlemsskapet ditt og er uten økonomisk risiko for deg. Hvis du blir dømt til å betale saksomkostninger, dekker vi disse. Blir motparten dømt til å dekke saksomkostningene, tilfaller de Econa.

Nå kan du også få svar på dine spørsmål via Advokatbotten - vår chatbot for enkle juridiske problemstillinger. Den finner du nederst i høyre hjørne av skjermen din når du er logget inn, og er tilgjengelig for deg hele døgnet.

Slik bruker du Advokatbotten

Vårt juridiske tilbud omfatter arbeidsrettslig bistand til deg som arbeidstaker i konkrete saker som angår ditt arbeidsforhold. Vi kan dessverre ikke ta saker som gjelder utenlandsk rett, eller føre saker for utenlandsk domstol.

Enten du skal inngå ny arbeidsavtale, det skjer endringer på jobb eller du må slutte i jobben – vi gir deg advokathjelp.
– Per Christian Rogdar, avdelingsleder Arbeidsliv

Som medlem kan du få råd på e-post og telefon, eller vi kan møtes ansikt til ansikt for å drøfte saken din. Ved behov kan Econas advokater være med som rådgivere i digitale møter med arbeidsgiveren din. Vi kan også stille i fysiske møter hvis saken krever det.

Bistanden omfatter ikke tilgrensede områder som selskapsrett, trygderett, erstatningsrett, forsikringsrett og pensjonsrett.

Det er et krav om sammenhengende medlemskap i Econa i 3 måneder for å få juridisk bistand. Dette vilkåret om medlemstid gjelder ikke for medlemmenes rett til å få en gjennomgang av ny eller endret arbeidsavtale.

Problemet det søkes bistand for, må ha oppstått etter innmelding i Econa.

Studentmedlemmer har ikke krav på juridisk bistand i perioden det betales studentkontingent, utenom gjennomgang og vurdering av første arbeidskontrakt etter fullført utdanning.

Retningslinjer for juridisk bistand fra Econa

* Bistanden vi gir våre medlemmer er ubegrenset tidsmessig i det omfang vi mener at saken krever det. Advokat/advokatfullmektig kan avgjøre å avslutte bistanden dersom de ser at saken åpenbart ikke fører frem.