Advokathjelp i arbeidsforholdet

Econas advokater innenfor arbeidsrett bistår deg når du har problemer på jobben. De hjelper deg når du skal signere kontrakt, lurer på konkurranseklausuler eller når det skjer endringer som berører stillingen din.

Econas advokater gir deg som medlem juridisk bistand

Econas advokater har lang erfaring innen arbeidsrett og bistår over 2000 medlemmer hvert år.

Foto: Econa

Econas erfarne advokater bistår deg med gjennomgang av arbeidskontrakter, ved omorganisering og endringer der din stilling er berørt og ved oppsigelses- og nedbemanningssaker.

Vi hjelper rundt 2000 medlemmer i året, og har spisskompetanse nettopp på økonomens arbeidssituasjon.

Meld deg inn i dag!

Vi tar saken din så lenge du har behov, og tar også saken til domstolen om nødvendig. Alt dette inkludert i medlemskapet ditt.

Econas erfarne advokater bistår deg med gjennom hele arbeidsforholdet. Vi hjelper deg med:

  • Oppstart i jobben: Vi hjelper deg med ansettelsesavtaler og formuleringer på konkurranseklausuler, kundeklausuler eller rekrutteringsklausuler.
  • Underveis i arbeidsforholdet: Vi hjelper deg med spørsmål knyttet til ferie, sykefravær, arbeidsmiljø, HMS eller lønn/ytelser du har til gode.
  • Endring eller avvikling av arbeidsforhold: Vi hjelper deg med omorganiseringer, nedbemanning, oppsigelser og sluttavtaler.

Enten du skal inngå ny arbeidsavtale, det skjer endringer på jobb eller du må slutte i jobben – vi gir deg advokathjelp. – Per Christian Rogdar

Kanskje finner du svar på spørsmålene dine på karrieresidene våre?

Disse områdene kan vi hjelpe deg med

Vårt juridiske tilbud omfatter arbeidsrettslig bistand til deg som arbeidstaker i konkrete saker som angår ditt arbeidsforhold. Vår bistand er knyttet til norske forhold. Vi kan dessverre ikke ta saker som gjelder utenlandsk rett/føre saker for utenlandsk domstol.

Vi tar om nødvendig saken din til domstolen. Dette er inkludert i kontingenten din, og uten økonomisk risiko for deg. Vi dekker også idømte saksomkostninger. Der motparten blir dømt til å dekke saksomkostningene, tilfaller disse Econa.

Som medlem kan du få råd på telefon og e-post, eller vi kan ta et møte med deg for å drøfte saken din. Ved behov kan Econas advokater være med som rådgiver i møter med din arbeidsgiver. Det klare utgangspunktet er at vi kun deltar i digitale møter med din arbeidsgiver og deres rådgivere. Dette gjelder med mindre saken er av en slik art at det er påkrevet med fysiske møter.

Bistanden omfatter ikke tilgrensede områder, som f.eks. selskapsrett, trygderett, erstatningsrett, forsikringsrett og pensjonsrett.

Retningslinjer for juridisk bistand i Econa