Slik foregår lønnsoppgjøret

Econa drøfter/forhandler lønnsutviklingen for medlemmene gjennom hovedorganisasjonen Akademikerne i offentlig sektor. I Spekterområdet foregår dette gjennom SAN. Vi har samlet alt du trenger å vite om gangen i lønnsoppgjørene, samt lenker til tariffavtalene.

Tariffavtale

Store Norske leksikon definerer at «Tariffavtale er en avtale mellom en fagforening og enten en arbeidsgiverforening eller en enkelt arbeidsgiver om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold».

Econa har tariffavtaler med en rekke arbeidsgivere (stat, kommuner, SAN, Virke, Spekter og Finans Norge) gjennom medlemskap i  Akademikerne, en arbeidstakerorganisasjon for folk med masterutdanning. Akademikere drøfter/forhandler lønn og arbeidsvilkår på vegne av Econas medlemmer.

Tariffoppgjør

Vi har tariffoppgjør hvert år, som også ofte kalles lønnsoppgjør. Et tariffoppgjør er en reforhandling av inngåtte tariffavtaler, og det er to typer tariffoppgjør:

  • Hovedoppgjør som gjennomføres annet hvert år
    - det drøftes/forhandles om både lønn og andre arbeidsvilkår(eks arbeidstid)
    - foregår i partallsår
  • Mellomoppgjøret gjennomføres annet hvert år i de årene det ikke er hovedoppgjør
    - det drøftes/forhandles kun om lønn
    - foregår i oddetallsår

Det er streikerett hver gang det er tariffoppgjør, det vil si at arbeidstakerorganisasjonene (som Econa gjennom Akademikerne) kan gå til streik hvis de ikke blir enig med arbeidsgiver. Virksomheter i Finans Norge har klagerett istedenfor streikerett.

Sentrale og lokale forhandlinger

I offfentlige virksomheters lønnsoppgjør er det først sentrale og så lokale forhandlinger.

I sentrale forhandlinger er det Akademikerne/SAN  som forhandler med arbeidsgiverforeninger som staten, KS, Oslo Kommune, Samfunnsbedriftene eller Spekter. I hovedoppgjør forhandles det om både lønn og arbeidsvilkår, mens det i mellomoppgjør kun forhandles om lønn.

Econa deltar i de sentrale lønnsoppgjørene ved å være representert i Akademikernes forhandlingsutvalg og SAN.

Mer informasjon finner du på Akademikernes sider her

I lønnsoppgjørene forhandler Akademikerne med arbeidsgiver om hvilken økonomisk ramme lønnsoppgjørene skal ha.  Denne rammen fordeles ut til lokale forhandlinger.

Potten fra de sentrale oppgjørene går til lokale forhandlinger på hvert enkelt arbeidssted. På arbeidsplassen gjør Econa de lokale forhandlingene direkte med arbeidsgiver (ikke gjennom Akademikerne). Det kan være at Econa  sammen med andre Akademiker-organisasjonene forhandler samlet gjennom et såkalt lokalt akademikersamarbeid i virksomheten. 

I virksomheter i Finans Norge og NHO med hovedavtale/overenskomst gjennomføres kun lokale drøftinger med tillitsvalgte, før arbeidgiver drøfter lønnsfastsettelse med den enkelte arbeidstaker.

Dette er gangen i et lønnsoppgjør