Gry Skjellevik Econa

Det å holde deg faglig oppdatert, er det beste du kan gjøre for deg selv, din nåværende og din fremtidige arbeidsplass.

Gry Skjellevik Fagansvarlig livslang læring, Econa

Bli medlem

Vi har regnet på det! Det lønner seg å være medlem i Econa. I tillegg til å forhandle frem gode medlemsfordeler, er vi der for deg når du trenger juridisk støtte, karriereråd og faglig utvikling.

Meld deg inn