Econa i møte med FN

Econa og Skift møtte FN og Klima- og miljødepartementet for å diskutere sirkulære prosjekter og barrierer som gjør omstillingen tregere enn nødvendig.

Jorge Laguna-Celis, FN miljøprograms leder for One Planet Network, holder en presentasjon hos Econa.

En engasjert Laguna-Celis legger frem sitt arbeid i One Planet Network.

Foto: Skift / Elise Hartvedt Knudsen
Tekst: Anniken Aarrestad, Rådgiver grønn omstilling og bærekraft

Denne uken fikk Econa besøk av Jorge Laguna-Celis, FN miljøprograms leder for One Planet Network. Møtet ble holdt i samarbeid med Skift og Klima- og miljødepartementet.   

Econa mener at omstilling til en sirkulær økonomi er helt nødvendig for å få til det grønne skiftet. Derfor leder adm.dir i Econa, Nina Riibe, Sirkulærskiftet i Skift.  

I dag hindres sirkulære initiativer av lover og regler som tilrettelegger for lineær produksjon og forbruk. Bare i Norge kan vi spare ca. 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2030 dersom regelverket la bedre til rette for et sirkulært forbruk. I tillegg kan EUs sirkulære markeder være verdt hele 1500 milliarder euro innen 2040 og spare 650 millioner tonn CO2-ekvivalenter per år. 

To kvinner som holder en presentasjon for en liten gruppe mennesker.

Nina Riibe og Anniken Aarrestad presenterer hvordan Econa leder Sirkulærskiftet.

Foto: Skift/Elise Hartvedt Knudsen

Laguna-Celis kom for å høre hvordan Skift, med Econa i spissen, har jobbet strategisk med politiske prosesser for å endre lovverket som i dag står i veien for å få fart på det sirkulære skiftet. 

Medlemsbedriftene Gjensidige, Rambøll og WWF delte også eksempler på hvordan de har fått til å skape sirkulære prosjekter til tross for lovverket, samt hvilke utfordringer de møter på veien.  

Bente Sverdrup, bærekraftsdirektør i Gjensidige delte om hvordan Gjensidige arbeider med sirkulærøkonomi innenfor transport og eiendomssektoren. Gjensidige har blant annet hevet grensen for når en skadet bil skal vrakes, fra 60 til 80 % og bidratt til å etablere sirkulært ressurssenter for brukte byggematerialer.

Sunniva Baarnes, miljørådgiver i Rambøll fortalte om prosjektet Grensen 9b, som viser gode eksempler på hvordan man kan gjenbruke byggematerialer, og hvordan Rambøll har fått til dette uten ekstra kostnader. Baarnes er også grunnlegger av Rehub, en digital markedsplass for bygningsmaterialer.

Karoline Andaur, generalsekretær i WWF, fortalte om hvordan vi trenger å halvere vårt globale fottavtrykk, WWFs arbeid med en global plastavtale og behovet som systemiske endringer for å skape en økonomi innenfor planetens tålegrenser.

Gruppebilde av møterepresentanter fra ulike organisasjoner.

Møterepresentanter fra FN, Klima- og miljødepartementet, WWF, Rambøll, Gjensidige, Skift og Econa.

Foto: Skift/Elise Hartvedt Knudsen

Vi lærte fra Laguna-Celis at vi må se på sirkularitet som en mulighet, og ikke en kostnad. I tillegg må vi starte med å tenke så enkelt som mulig for å skape gode, sirkulære løsninger. Han uttrykte også at det er avgjørende å få med seg arbeidsstyrken, og syntes derfor at det var positivt å se at det var nettopp Econa som leder Sirkulærskiftet i Skift.