Klimatoll – veien videre

Klimatoll kan bli et av EUs viktigste politiske virkemidler for å nå sine ambisiøse klimamål. Imidlertid må Europaparlamentet, -rådet og -kommisjonen komme til enighet rundt detaljene før dette blir et lovverk som kan tre i kraft.

Ilustrasjonsbilde

Foto: iStock
Tekst: Anniken Aarrestad

Anniken Aarrestad, Rådgiver

Sommeren 2021 la Europakommisjonen frem sitt lovforslag om en klimatoll. I løpet av våren 2022 har Europaparlamentet og -rådet kommet med sine tilbakemeldinger på lovforslaget. Tilbakemeldingene inkluderer noen innsigelser, hvor de fleste er mer ambisiøse. Europaparlamentet og -rådet foreslår blant annet at klimatollen skal omfatte: 

  • flere varegrupper,  
  • dekke indirekte utslipp, 
  • og implementeres raskere.  

I tillegg vil Europaparlamentet legge til rette for en eksportrabatt, altså en tilbakebetaling av karbonprisen for EU-produsenter som eksporterer sine varer utenfor EU. Det neste som nå skal skje er at Europaparlamentet, -rådet og -kommisjonen vil gå inn i forhandlinger, kjent som trilogforhandlinger, og prøve å utforme et endelig lovforslag. Denne prosessen kan være avsluttet allerede innen utgangen av 2022. 

Per i dag er den norske regjeringen noe utydelige i hvor de stiller seg til innføringen av klimatoll. I Econas arrangement om klimatoll under Arendalsuka uttrykte statssekretær hos Finansdepartementet, Lotte Grepp Knutsen, at dersom klimatoll faktisk er et klimatiltak vil det være EØS-relevant og dermed også bli implementert i Norge. Hvis det mot formodning kun viser seg å være en toll pakket inn en ‘klimaforpakning’ er det ikke lenger EØS-relevant. I det tilfellet vil Norge ha større handlingsrom. Regjeringen vil imidlertid ikke flagge sin posisjon før de vet hva de faktisk tar stilling til. Det gjenstår å se hva Europaparlamentet, -rådet og -kommisjonen kommer til enighet om rundt årsskiftet. 

Tips til videre lesing:  

European Parliament and Council adopt positions on ETS and CBAM proposals: next steps—final agreement & formal adoption | White & Case LLP (whitecase.com)  

EU carbon border adjustment mechanism (europa.eu) 

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a carbon border adjustment mechanism - Publications Office of the EU (europa.eu)