Hvordan komme i gang med ESG-rapporteringen

2022 er året hvor ESG-rapportering går fra å være noe enkeltinteressenter etterspør til noe alle krever. Men hvordan starter du med ESG-rapportering?

Foto: iStock

Aldri før har det vært viktigere å kommunisere hvordan virksomheten din legger til rette for verdiskaping på kort, mellomlang og lang sikt. ESG-rapportering er noe alle økonomifunksjoner og ledere bør være kjent med. Men hvordan kommer du i gang? Siri C. Rosenblad fra Deloitte deler sine beste tips!

ESG står for Environmental, Social, Governance, og er en fremstilling av hvordan virksomheten jobber med miljø, sosiale forhold og forretningsetiske forhold. I tillegg sier det noe om hvilke resultater man har oppnådd på disse områdene.

Fire konkrete tips til ESG-rapporteringen

1. Få oversikt over ESG-arbeidet som allerede gjøres i din virksomhet

Første steg på reisen til en forbedret ESG-rapportering er å kartlegge ESG-arbeidet som allerede gjøres i virksomheten. Undersøk hvordan ESG-arbeidet er organisert og hvilke nøkkelpersoner som er involvert. Dersom bærekraftsansvaret ikke er formalisert, bør det dedikeres tid og ressurser til ESG-arbeidet.

2. Integrer ESG i virksomhetsstrategien

Videre bør det kartlegges hvorvidt bærekraft og ESG er integrert i virksomhetens øvrige strategi, og eventuelt undersøke hvordan strategien skal hensynta ESG-arbeidet.

Start med følgende grunnleggende spørsmål:

  • Hvem er våre viktigste interessenter, og hva er de opptatt av?
  • Hvilken påvirkning har virksomheten vår på miljø og samfunn i dag, og hvordan blir virksomheten selv påvirket?

3. Gjør analyser og koble bærekraft til verdiskapingen

Spørsmålene danner grunnlag for interessent- og vesentlighetsanalyser. Analysene vil bidra til å systematisere ESG-arbeidet og koble de finansielle og ikke-finansielle aspektene ved virksomheten din. Når det etableres en kobling mellom bærekraft og verdiskaping på kort, mellomlang og lang sikt, synliggjøres verdien av bærekraft både på topp- og bunnlinje, samtidig som man får en forståelse for fotavtrykket virksomheten legger igjen på ESG-faktorer.

4. Rapporter etter anerkjente rammeverk

Rapportering etter anerkjente rammeverk bidrar til å strukturere ESG-rapporteringen og til at resultatene av ESG-arbeidet kan sammenlignes og analyseres. De samme rammeverkene vil gi gode ikke-finansielle KPI-er som kan brukes for å måle progresjon på verdiskapingen på kort, mellomlang og lang sikt.

Når det etableres en kobling mellom bærekraft og verdiskaping, synliggjøres verdien av bærekraft både på topp- og bunnlinje.

De viktigste rådene for å lykkes i prosessen

  • Bidra til å sikre toppleder- og styreforankring. Dette er avgjørende for å lykkes.
  • Etabler bærekraft som en sentral del av rapportering til ledelse og styre.
  • Vurder hvordan bærekraft skal inkluderes som en naturlig del av virksomhetens mål, ambisjoner og strategiske valg gjennom både finansielle og ikke-finansielle måltall.
  • Ta inn bærekraft som dimensjon i alle relevante beslutnings- og investeringsprosesser.
  • Tenk at ikke-finansielle og finansielle data er like viktige og skal ha like høy kvalitet. Etabler internkontroll og prosesser på samme nivå som for finansiell rapportering.
  • Sett deg inn i og ta i bruk anerkjente rapporteringsrammeverk, standarder og ratinger som passer for virksomheten og forretningsmodellen til å veilede arbeidet.
  • Sats på kompetanse og bygg eierskap til bærekraft.

Teksten er skrevet av Siri C. Rosenblad, som er Senior Manager i Deloitte og har lang erfaring fra rapportering med fokus på bærekraft i mer enn 20 år.

Les mer om hvorfor og hvordan Econa jobber med den grønne omstillingen.