Hvordan komme i gang med ESG-rapporteringen

2022 er året hvor ESG-rapportering går fra å være noe enkeltinteressenter etterspør til noe alle krever. Men hvordan starter du med ESG-rapportering?

Foto: iStock

Aldri før har det vært viktigere å kommunisere hvordan virksomheten din legger til rette for verdiskaping på kort, mellomlang og lang sikt. ESG-rapportering er noe alle økonomifunksjoner og ledere bør være kjent med. Men hvordan kommer du i gang? Siri C. Rosenblad fra Deloitte deler sine beste tips!

ESG står for Environmental, Social, Governance, og er en fremstilling av hvordan virksomheten jobber med miljø, sosiale forhold og forretningsetiske forhold. I tillegg sier det noe om hvilke resultater man har oppnådd på disse områdene.

Fire konkrete tips til ESG-rapporteringen

1. Få oversikt over ESG-arbeidet som allerede gjøres i din virksomhet

Første steg på reisen til en forbedret ESG-rapportering er å kartlegge ESG-arbeidet som allerede gjøres i virksomheten. Undersøk hvordan ESG-arbeidet er organisert og hvilke nøkkelpersoner som er involvert. Dersom bærekraftsansvaret ikke er formalisert, bør det dedikeres tid og ressurser til ESG-arbeidet.

2. Integrer ESG i virksomhetsstrategien

Videre bør det kartlegges hvorvidt bærekraft og ESG er integrert i virksomhetens øvrige strategi, og eventuelt undersøke hvordan strategien skal hensynta ESG-arbeidet.

Start med følgende grunnleggende spørsmål:

  • Hvem er våre viktigste interessenter, og hva er de opptatt av?
  • Hvilken påvirkning har virksomheten vår på miljø og samfunn i dag, og hvordan blir virksomheten selv påvirket?

3. Gjør analyser og koble bærekraft til verdiskapingen

Spørsmålene danner grunnlag for interessent- og vesentlighetsanalyser. Analysene vil bidra til å systematisere ESG-arbeidet og koble de finansielle og ikke-finansielle aspektene ved virksomheten din. Når det etableres en kobling mellom bærekraft og verdiskaping på kort, mellomlang og lang sikt, synliggjøres verdien av bærekraft både på topp- og bunnlinje, samtidig som man får en forståelse for fotavtrykket virksomheten legger igjen på ESG-faktorer.

4. Rapporter etter anerkjente rammeverk

Rapportering etter anerkjente rammeverk bidrar til å strukturere ESG-rapporteringen og til at resultatene av ESG-arbeidet kan sammenlignes og analyseres. De samme rammeverkene vil gi gode ikke-finansielle KPI-er som kan brukes for å måle progresjon på verdiskapingen på kort, mellomlang og lang sikt.

Når det etableres en kobling mellom bærekraft og verdiskaping, synliggjøres verdien av bærekraft både på topp- og bunnlinje.

De viktigste rådene for å lykkes i prosessen

  • Bidra til å sikre toppleder- og styreforankring. Dette er avgjørende for å lykkes.
  • Etabler bærekraft som en sentral del av rapportering til ledelse og styre.
  • Vurder hvordan bærekraft skal inkluderes som en naturlig del av virksomhetens mål, ambisjoner og strategiske valg gjennom både finansielle og ikke-finansielle måltall.
  • Ta inn bærekraft som dimensjon i alle relevante beslutnings- og investeringsprosesser.
  • Tenk at ikke-finansielle og finansielle data er like viktige og skal ha like høy kvalitet. Etabler internkontroll og prosesser på samme nivå som for finansiell rapportering.
  • Sett deg inn i og ta i bruk anerkjente rapporteringsrammeverk, standarder og ratinger som passer for virksomheten og forretningsmodellen til å veilede arbeidet.
  • Sats på kompetanse og bygg eierskap til bærekraft.

Teksten er skrevet av Siri C. Rosenblad, som er Senior Manager i Deloitte og har lang erfaring fra rapportering med fokus på bærekraft i mer enn 20 år.

Les mer om hvorfor og hvordan Econa jobber med den grønne omstillingen.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.