Artikler innenfor kategorien "Bærekraft"
 • Econa kompenserer for egne utslipp ved kjøp av klimakvoter og støtter i år et solcelleprosjekt i India.

  26.05.23
 • Sirkulærskiftet med Econa i spissen fremmer tydelige forslag til Jan Christian Vestre for hvordan næringslivet kan bli mer sirkulært.

  23.05.23
 • – Vi må hindre at Putin får tak i teknologi, kunnskap og produkter til krigen i Ukraina, sa ass. PST-sjef Hedvig Moe fra scenen under DN Finansteknologi.

  11.04.23
 • Reisebrev fra Varmere Villere Våtere: Samtidig som vi menget oss på klimafestival i Bergen, besøkte EU-presidenten og NATOs generalsekretær Troll A-plattformen, 65 km nordvest for oss. Det var symbol på hvor viktig Norge er i den europeiske energiomstillingen.

  22.03.23
 • Det en realitet at omstillingen i Norge går for sakte. Vi har derfor sendt Regjeringen et forslag med fem barrierer som enkelt kan fjernes, skriver Nina Riibe og Bjørn K. Haugland.

  25.01.23
 • Klimatoll kan bli et av EUs viktigste politiske virkemidler for å nå sine ambisiøse klimamål. Imidlertid må Europaparlamentet, -rådet og -kommisjonen komme til enighet rundt detaljene før dette blir et lovverk som kan tre i kraft.

  21.10.22
 • Det er uttrykt stor bekymring blant norsk industri etter at forslaget om klimatoll ble lagt frem av Europakommisjonen i fjor sommer. Deres virkelige bekymring er imidlertid ikke klimatollen i seg selv, men at virkemidlene mot karbonlekkasje som i dag finnes i EU ETS, gratiskvoter og CO2-kompensasjon, vil bli fjernet.

  21.10.22
 • De menneskeskapte klimaendringene er nå så betydelige at vi kan kjenne dem på kroppen. Likevel fortsetter de globale utslippene å øke. For å bremse denne utviklingen må utslippene reduseres kraftig de kommende årene. Ett av grepene som Europakommisjonen har lagt fram i sin verktøykasse er CBAM, også kalt klimatoll.

  21.10.22
 • EU har ikke vært redd for å gå i bresjen for utslippskutt. Dagens tiltak har imidlertid sine smutthull, og Europakommisjonen ønsker nå å revidere dagens kvotehandelssystem, blant annet med innføringen av CBAM, også kalt klimatoll. I denne første artikkelen i serien ‘innføring i klimatoll’ forklarer vi deg de viktigste begrepene du må kjenne til for å forstå klimatoll.

  19.10.22
 • En sirkulær økonomi presenteres av mange som en del av løsningen på store bærekraftsutfordringer. Men hva er det egentlig og hvordan skaper vi en sirkulær økonomi?

  10.06.22
 • Siri Margrethe Kalvig (51) tror på markedskreftene, men enda mer på naturkreftene. Og ikke minst: at det skal gå bra.

  17.03.22
 • Mindre ressurssvinn og økt effektivitet, samt lavere kostnader og klimagassutslipp er fordeler ved 3D-printing. Men hva skal til for at denne nye teknologien vil endre næringslivet, og hva betyr det for den enkelte bedrift?

  09.11.21
 • Strengere krav til bærekraft ved offentlige anskaffelser er kommet for å bli, både i Norge og internasjonalt. Skal norske bedrifter kunne hevde seg i fremtidens marked, må dette tas på alvor. Din virksomhet kan ta grep allerede i dag for å stå sterkere i konkurransen om offentlige varer og tjenester.

  05.10.21