Kommer 3D-printing til å endre verdensøkonomien?

Mindre ressurssvinn og økt effektivitet, samt lavere kostnader og klimagassutslipp er fordeler ved 3D-printing. Men hva skal til for at denne nye teknologien vil endre næringslivet, og hva betyr det for den enkelte bedrift?

Foto: Anita Arntzen / DN

Disse spørsmålene spurte Econa under DN Studio: Fremtidens Næringsliv. Vi inviterte ledende teknologer og økonomer til å diskutere hva denne nye teknologien betyr for næringslivet, for den enkelte bedrift og for arbeidstakerne. I panelet satt Klas Magnus Boivie, seniorforsker i Sintef, Hilde Hukkelberg, leder i Innovasjon Norge Storbritannia, og Brede Lærum som er leder for 3D-printing i Equinor. Administrerende direktør Nina Riibe var ordstyrer.

Riibe innledet debatten med å belyse hvor viktig 3D-printing allerede er i dagens samfunn:

– 3D-printing er mye mer enn et nyttig verktøy på et arkitektkontor. Helsesektoren bruker det allerede til å printe kroppsdeler og proteser, og det første 3D-printede huset er allerede laget. Men når 3D-printing brukes i industrien og til å lage produkter, kalles det additiv produksjon. Det er fordi produktet bygges opp lag for lag av printeren, som deretter legger til byggemasse. Denne produksjonsmåten åpner opp for å produsere komplekse objekter relativt raskt, billig og ved behov.

Dermed kan additiv produksjon være et vendepunkt for næringslivet og verdenshandelen. Fordelene er mange: mindre ressurssvinn og økt effektivitet, samt lavere kostnader og klimagassutslipp.

3D-printing åpner opp for å produsere komplekse objekter relativt raskt, billig og ved behov.

Konsekvenser for den enkelte bedrift

Hvilke muligheter gir additiv produksjon, og hvilke særegne egenskaper har denne teknologien? Seniorforsker Klas Boivie mener at additiv produksjon vil revolusjonere konvensjonell produksjon ved at man nå får mulighet til å tilføre materialer der du trenger det, når du trenger det. Man vil ikke lenger trenge spesifikke verktøy. 3D-printing vil dermed forenkle og optimalisere produksjonen.

Selv om Boivie ser fremskritt i bruken av teknologien synes han at det går for tregt i Norge. Imidlertid tror han ikke at det er viljen det står på.

– Det går nok på at bedrifter ofte veldig gode på det de allerede gjør, og dermed også vet hvordan de optimaliserer produksjonen med teknologien de allerede bruker. Tar man i bruk additiv produksjon blir man også tvunget til å endre måten å tenke på. Det er en stor utfordring for bedriftene, sa seniorforskeren.

Additiv produksjon kan gi konsekvenser på verdenshandelen og tradisjonelle varestrømmer slik vi kjenner dem, noe som vil kunne påvirke Norges lille, åpne økonomi. Hukkelberg ser imidlertid store fordeler ved dette.

– Ved bruk av 3D-printing vil vi kunne ta mer produksjon hjem til Norge og med det bli konkurransedyktig og få mulighet til å plassere våre design rundt om i verden, noe som er spesielt viktig nå som konkurransen bare blir tøffere, uttrykte Hukkelberg.

Hukkelberg la også til at vi gjennom pandemien har lært å se viktigheten av å ha kontroll når kriser inntreffer. I tillegg vil muligheten som ligger i nytt design være nyttig i den sirkulære økonomien og bærekraftig utvikling.

Gir store økonomiske og klimamessige besparelser

Med additiv produksjon kan man effektivisere produksjonen og med det redusere energi og Co2. I dag er det ofte vanskelig å få tak i reservedeler fordi utstyr er gått ut på dato. Det tvinger ofte bedrifter til å skifte ut hele systemer. Dette koster penger, tar tid, og det skaper et miljøproblem.

– Additiv produksjon vil imidlertid gjøre det mulig å kun bytte ut den enkelte komponent som må byttes ut. Det vil kunne spare både bedriften og miljøet for store kostnader. Med slik teknologi kan bedrifter dermed også kutte store lagre og heller produsere reservedeler når det trengs, sa en engasjert Brede Lærum fra Equinor.

I løpet av bare ett år sparer Equinor hele 100 millioner kr på 3D-printing

Lærum fortalte videre at Equinor har spart store summer på å ta i bruk teknologien. I løpet av bare ett år sparer bedriften hele 100 millioner kr, i tillegg til store klimagevinster.

– Vi hadde en ødelagt vifte på en elektromotor. For å reparere den måtte vi velge mellom å bestille en helt ny motor eller å 3D-printe kun viften. Vi valgte sistnevnte og slapp kun ut 3,8 kg CO2 av dette. Sammenlignet med 4,5 tonn Co2 for å kjøpe en helt ny motor er dette en stor miljøbesparelse, avsluttet Lerum begeistret.

Additiv produksjon vil bety radikale endringer, både i forretningsmodeller og for verdenshandele. Imidlertid gjør klimakrisen at vi ikke har noe annet valg enn å ta i bruk denne nye teknologien. Dette vil kunne gi 3D-printing den kickstarten teknologien fortjener.

Se opptak av panelsamtalen