Lokalavdelingens formål og oppgaver

Econa har 14 lokalavdelinger. Lokalavdelingene fremste formål er å skape medlemsnytte lokalt, og tilføre Econas tilbud en ekstra regional relevans. Econas lokalavdelinger skal være nettverksbyggende for medlemmene som tilhører lokalavdelingen.

Tekst: Live Olsen Hølmo

Som medlem av lokalavdelingsstyret, er dere våre fremste spydspiller regionalt. Med utgangspunkt i Econas strategier, policy og tilbud, skaper dere medlemsnytte for Econas medlemmer i egen region.

Viktige dokumenter som danner grunnlag for det lokale tilbudet:

I tillegg kan du lese hvordan Econa er organisert her! 

Egne organisatoriske enheter

Econas lokalavdelinger er selvstendige organisasjoner. Dere har egne årsmøter som velger styret og andre verv, og dere avlegger egne regnskap. Dere mottar rammestøtte etter retningslinjer dere kan finne her. Disse midlene skal brukes til å skape medlemsnytte lokalt.

Hver lokalavdeling har også egne vedtekter. Det finnes rammevedtekter vedtatt av Econas hovedstyre, som mange av de lokale vedtekter tar utgangspunkt i. Men flere lokalavdelinger har avvikende vedtekter fra rammevedtektene. Det er årsmøtet i lokalavdelingen som vedtar egne vedtekter, og de kan da velge om de vil følge rammevedtektene eller ikke. Men Econa sentralt oppfordrer til å bruke disse, da de er gjennomgått og kvalitetssikret med tanke på å ivareta lokalavdelingens funksjon

Medlemsnytte lokalt starter med et velfungerende lokalstyre

Dere er Econas lokale spydspisser, og god medlemsnytte lokalt starter med dere. Det skal være enkelt og gøy å være tillitsvalgt i Econa, og et velfungerende styre er avgjørende for å få til dette.

På dette nettstedet finner dere flere nyttige verktøy for å gjøre deres arbeid bedre. Dette er blant annet

Econas administrasjon hjelper dere så mye som vi kan. I tillegg til løpende kontakt, arrangerer vi årlig Econa Forum for lokalavdelingsstyrene og reiser til dere på årlige «lokalavdelingsturneer» og andre besøk. Vi legger også til rette for nettverking mellom styrene på sentrale arrangementer og setter opp Teams-møter for de ulike rollene i styret for å utvikle kompetanse.

Klikk dere gjerne rundt på artiklene på denne nettsiden. De erstatter den gamle «Håndboken for lokalavdelinger», og skal bidra til vårt motto på vegne av dere tillitsvalgte – det skal være enkelt og gøy å være tillitsvalgt i Econa.