Econas strategi

I Econa jobber vi for å være til stede for og skape verdi for våre medlemmer hver eneste dag. Vi skal tale økonomens sak og være kunnskapsbanken og fellesskapet de har i ryggen,

Visjon

Bedre beslutninger. Hver dag.

Misjon

Econa skaper verdi for medlemmene og viser hvordan medlemmene skaper verdi for samfunnet.

Dette oppnås ved å ha følgende pilarer på plass:

  • Ivareta og styrke medlemmenes økonomiske og karrieremessige interesser.
  • Skape, utvikle og vedlikeholde nettverk som styrker økonomers faglige, personlige og samfunnsmessige engasjement.
  • Påvirke samfunnets utvikling innen økonomi og ledelse, men også andre områder hvor økonomer har kompetanse.

Verdier

Kompetent

Økonomifaget forener Econas medlemmer, og medlemmene verdsetter faglig grundighet. Alt vi gjør skal være faglig basert.

Nyttig

Econa er et interessefellesskap som skal bidra til deling av kunnskap mellom medlemmene og sikre det enkelte medlems interesser gjennom tjenester og påvirkning. Vi gjør ikke noe bare fordi det er interessant. Det skal være nyttig.

Modig

Lederskap og gjennomføringsevne settes høyt blant Econas medlemmer. Vi tør å fremme faglig baserte synspunkter også når disse av noen kan oppleves som kontroversielle.

Engasjert

Econa er både hjerne og hjerte. Vi er engasjert på samfunnets og medlemmenes vegne. Vi har hjerte for det vi driver med og synliggjør verdien av økonomers kunnskap i privat og offentlig sektor.