Econas strategi 2024-2027

Econa gir økonomer et livslangt fellesskap for personlig verdi, og faglig utvikling og inspirasjon. Oppdaterte økonomer skal bidra til at Norge leder an i en bærekraftig samfunnsutvikling og verdiskaping. Vi er pådrivere for dette.

Visjon

Bedre beslutninger. Hver dag.

Vi jobber for at våre medlemmer skal ta bedre beslutninger, hver dag. Beslutninger om karrieren sin, enten studentene lurer på om de skal ta master, om medlemmene vil holde seg oppdatert for ikke å bli utdatert, eller de trenger å finne svaret på en lederutfordring.

Hvis medlemmene våre tar bedre beslutninger individuelt, blir også Norge sterkere. Økonomifagene er svært viktig for Norges utvikling, og vi ønsker å bidra til bedre beslutninger også på makronivå.

I dagens verdensbilde er behovet for bedre beslutninger kanskje større enn noensinne, både individuelt, men også for fellesskapet. Visjonen vår er en ledestjerne også fremover.

Misjon

Econa skaper verdi for medlemmene og viser hvordan medlemmene skaper verdi for samfunnet.

Dette oppnås ved å ha følgende pilarer på plass:

  • Ivareta og styrke medlemmenes økonomiske og karrieremessige interesser.
  • Skape, utvikle og vedlikeholde nettverk som styrker økonomers faglige, personlige og samfunnsmessige engasjement.
  • Påvirke samfunnets utvikling innen økonomi og ledelse, og andre områder hvor økonomer har kompetanse.

Verdier

Engasjert

Gjennom et stort engasjement blant de ansatte skal vi utøve vårt formål og inspirere, motivere og støtte hele frivilligapparatet. Engasjement er en av bærebjelkene for Econa. Med engasjement fra de frivillige i lokalforeningene, blant studentene og de tillitsvalgte blir Econa sterkere og medlemsnytten større.

Ved å utnytte synergiene og koordinere innsatsen mellom frivillighetsapparatet og administrasjonen blir vår samlede kraft større.

Kompetent

Økonomifaget forener Econas medlemmer, og medlemmene verdsetter faglig grundighet. Econa heier på et samfunn som er forskningsbasert og sannferdig. Vi skal være en pådriver for den faglige utviklingen til våre medlemmer slik at økonomen aldri blir udatert, alltid er relevant og er en del av løsningen.

Modig

Econa skal være modig i utvikling av medlemsnytte, det innebærer at vi skal i større grad teste nye medlemstilbud, ha dialog med medlemmene og skrote hvis nødvendig. Det er takhøyde i Econa for å feile. Vi forstår og håndterer risiko.

Vårt oppdrag

I tråd med Econas misjon og dagens samfunnskontekst, er retningen for Econa i 2024-2027:

Econa gir økonomer et livslangt fellesskap for personlig verdi og faglig utvikling og inspirasjon. Oppdaterte økonomer skal bidra til at Norge leder an i en bærekraftig samfunnsutvikling og verdiskaping, og vi er pådrivere for dette.

Det er fire pilarer i vårt oppdrag:

  • livslangt fellesskap
  • personlig verdi
  • faglig utvikling og inspirasjon
  • pådriver for bærekraftig samfunnsutvikling og verdiskaping

Livslang fellesskap

Econa skal være aktuell for sine medlemmer fra studentliv og inn i pensjonsalder. Vi skal dekke ulike behov i ulike faser av livet og karrieren.

Medlemsløfte:

Med Econa er du aldri alene i arbeidslivet.

Personlig verdi

Econas ambisjon er å tilby det enkelte medlem fordeler som gir dem personlig verdi. Dette kan være av karrieremessig, økonomisk, sosial eller av ren menneskelig verdi. Vi ønsker at våre medlemmer skal oppleve at foreningen har relevante tilbud som passer dem uansett hvor i karrieren/livsfasen de befinner seg, og at det lønner seg å være medlem.

Medlemsløfte:

Fordi det lønner seg.

Faglig utvikling og inspirasjon

Kunnskap om økonomi er helt grunnleggende for verdiskaping, for håp og fremtidstro, og for bærekraftig fordeling av ressurser og velferd. Men perioden vi går inn i stiller nye krav til medlemmene våre. For å holde seg faglig oppdatert, må vi gå til fagområder som teknologi, bærekraft og sikkerhet. Det er nye krav til oppdatert kunnskap i arbeidslivet.

For at Econa skal styrke sin relevans i fremtiden, ser vi det som avgjørende å aktivt engasjere oss i medlemmenes kontinuerlige faglige utvikling og agere som en drivkraft bak denne utviklingen.

Vi tror på betydningen av å holde økonomene oppdaterte for å sikre suksess, både på individuelt og kollektivt nivå. Begge deler er derfor viktig for Econa, slik at våre medlemmer er bedre rustet i sitt profesjonelle liv og økonomen som fagperson fortsetter å være relevant i forvaltning og næringsliv.

Medlemsløfte:

Bruker du Econa blir du aldri utdatert.

Pådriver for bærekraftig samfunnsutvikling og verdiskaping

Med 29.000 medlemmer i ryggen og med historie fra 1939, er Econa en kraft å regne med i samfunnsutviklingen. Våre medlemmer – økonomene – styrker Norge, norsk næringsliv og frivillighet. De forvalter enorme verdier, og realiserer store og små prosjekter hver eneste dag.

Econa skal være ansvarlige økonomers stemme for bærekraftig utvikling og verdiskaping, og i tråd med vår misjon vise hvordan økonomene skaper verdi for samfunnet.

Medlemsløfte:

Econa er økonomenes stemme i samfunnsdebatten.