Alt du trenger å vite om lønnsoppgjøret 2024

Lønnsoppgjøret 2024 er et såkalt hovedoppgjør. I hovedoppgjøret forhandles det ikke bare om økonomi, men også andre arbeidsvilkår i hovedtariffavtalen/overenskomsten. Hele avtalen skal reforhandles.

Lønnsoppgjøret starter med forhandlingene i privat sektor mellom LO og NHO. Fordi vi følger frontfagsmodellen i Norge er det konkurranseutsatt industri som begynner. Econa er ikke en del av dette oppgjøret. 

Econa deltar i de sentrale lønnsoppgjørene i offentlig sektor gjennom representasjon i Akademikernes tre forhandlingsutvalg. Disse forhandler frem tariffavtaler/overenskomster som gjelder for Econas medlemmer i statlig sektor, kommunesektoren inkludert Oslo kommune og Samfunnsbedriftene, og i helsesektoren. Finn mer informasjon på akademikerne.no.  

Les også: – Offentlig sektor må beholde de gode hodene - og det koster

I tillegg har Econa samarbeid med de øvrige Akademiker-foreningene om revisjon av sentrale overenskomster i Spekter trad/SAN-området, Virke/HUK-området.

Frontfagsmodellen: I Norge er det tradisjon for at lønnsveksten tilpasses hva konkurranseutsatt sektor over tid kan tåle. Frontfagsmodellen går derfor ut på at avtaleområder i privat sektor med stort innslag av konkurranseutsatt virksomhet forhandler først. Resultatet av denne forhandlingen er ofte retningsgivende for de øvrige overenskomstene og for offentlig sektor. Akademikerne mener at frontfaget skal være en norm over tid, og verken gulv eller tak for resultatet i offentlig sektor.

Egne samarbeidsutvalg i Akademikerne ivaretar Econas medlemmer som er næringsdrivende og medlemmer i privat sektor, men disse forhandler ikke tariffspørsmål. Econa forhandler direkte med Finans Norge og NHO Abelia.

Last ned skjema for lønnskrav for lokale forhandlinger her

Følg med på nyheter om lønnsoppgjøret for din sektor

Stat

Kommune

Privat sektor

Oslo kommune

Spekter Helse

Spekter SAN

Samfunnsbedriftene

KA

Virke HUK