Lønnsoppgjøret i KS 2024

Lønnsoppgjøret 2024 er et såkalt hovedoppgjør. I hovedoppgjøret forhandles det ikke bare om økonomi, men også andre arbeidsvilkår i hovedtariffavtalen/overenskomsten. Hele avtalen skal reforhandles.

Viktige datoer i KS:

  • 15. april: De sentrale forhandlingene starter 
  • 30. april klokken 24.00: Frist for de sentrale forhandlingene. Blir de ikke enige, går oppgjøret videre til mekling hos Riksmekleren. Da oppdaterer vi med datoer for mekling og eventuell streik her.
  • Høsten: Fristen for når lokale forhandlinger skal være ferdige avtales i de sentrale forhandlingene 

Econas medlemmer som jobber i kommuner og fylkeskommuner får sin lønn fastsatt i lokale forhandlinger. Men først forhandler de sentrale partene om tekst i hovedtariffavtalen, hva som er fristen for lokale forhandlinger og hvor stort lønnstillegg som skal gis til de som jobber i undervisningsstillinger. 

Når får du etterbetalt årets lønnsoppgjør? 

Lønnstillegg etterbetales etter at lokale forhandlinger er ferdige. Du får etterbetaling fra og med den virkningsdatoen partene har blitt enige om. 

Følg alle saker om lønnsoppgjøret i KS