Lønnsoppgjøret i Staten 2024

Lønnsoppgjøret 2024 er et såkalt hovedoppgjør. I hovedoppgjøret forhandles det ikke bare om økonomi, men også andre arbeidsvilkår i hovedtariffavtalen. Hele avtalen skal reforhandles.

Tariffnytt 2. juni

Tvungen lønnsnemnd i staten. Streiken er slutt. Les mer her

Tariffnytt 24. mai:Meklingen i staten førte ikke frem — Akademikerne er i streik

– Akademikerne vil ikke akseptere en tariffavtale som er dårligere for våre medlemmer enn avtalen vi har hatt. Vi streiker for å beholde en avtale som sikrer at utdanning gir uttelling på lønnsslippen, sier Kari Tønnessen Nordli, leder av Akademikerne stat.

Etter over syv timer mekling på overtid, er det klart: det ble ikke enighet mellom Akademikerne og Staten. Dermed blir det streik fra og med fredag 24. mai kl 07.37. 1240 medlemmer av Akademikernes medlemsforeninger går ut i streik fredag morgen. Streiken trappes opp med ytterligere 700 medlemmer fra mandag 27. mai.

Statens tilbud er et skritt tilbake til en gammeldags avtale som er dårligere for våre medlemmer. Les hele Akademikernes pressemelding her.

Forhandlingsjef Marianne Kringlebotn som representerer Econa i Akademikerne stat sier at alle som skal streike har fått beskjed om dette. Har du ikke fått beskjed om å streike, skal du gå på jobb som vanlig. Her har vi samlet alle spørsmål du måtte ha om streik i staten.

Les mer på Akademikernes side her.

Tariffnytt 21. mai

Akademikerne er nå i mekling med staten. Les mer her. Dersom meklingen i staten ikke fører frem, vil om lag 1240 medlemmer i Akademikernes medlemsforeninger gå ut i streik. Les mer om hvordan en Akademikerstreik vil ramme staten her. 

Tariffnytt 22. april:

Hovedtariffoppgjøret i staten startet 22. april  kl 12 . Les mer her.

Viktige datoer i Staten:

  • 22. april: De sentrale forhandlingene starter.
  • 30. april klokken 24.00: Frist for sentrale forhandlingene. Blir de ikke enige, går oppgjøret videre til mekling hos Riksmekleren.  
  • 23. mai klokken24.00: Meklingsfrist – dersom partene ikke blir enige i forhandlingene. 
  • Utover høsten: Fristen for når lokale forhandlinger skal være ferdige avtales i de sentrale forhandlingene, men det er ofte rundt 31. oktober. 

I de sentrale forhandlingene forhandles det om hvor mye penger som skal settes av til lønnsøkning i år. Dette kaller vi den økonomiske rammen. Deretter fordeles pengene i lokale forhandlinger, så det er først når de er ferdige at du vet din lønnsvekst i år. 

Når får du etterbetalt årets lønnsoppgjør? 

Lønnstillegg etterbetales etter at lokale forhandlinger er ferdige. Du får etterbetaling fra og med den virkningsdatoen partene har blitt enige om.

Følg med på nyheter om lønnsoppgjøret hos Akademikerne