Lønnsoppgjøret i Staten 2024

Lønnsoppgjøret 2024 er et såkalt hovedoppgjør. I hovedoppgjøret forhandles det ikke bare om økonomi, men også andre arbeidsvilkår i hovedtariffavtalen/overenskomsten. Hele avtalen skal reforhandles.

Viktige datoer i Staten:

  • 22. april: De sentrale forhandlingene starter 
  • 30. april klokken 24.00: Frist for sentrale forhandlingene. Blir de ikke enige, går oppgjøret videre til mekling hos Riksmekleren.  
  • 23. mai klokken24.00: Meklingsfrist – dersom partene ikke blir enige i forhandlingene. 
  • Utover høsten: Fristen for når lokale forhandlinger skal være ferdige avtales i de sentrale forhandlingene, men det er ofte rundt 31. oktober. 

I de sentrale forhandlingene forhandles det om hvor mye penger som skal settes av til lønnsøkning i år. Dette kaller vi den økonomiske rammen. Deretter fordeles pengene i lokale forhandlinger, så det er først når de er ferdige du vet din lønnsvekst i år. 

Når får du etterbetalt årets lønnsoppgjør? 

Lønnstillegg etterbetales etter at lokale forhandlinger er ferdige. Du får etterbetaling fra og med den virkningsdatoen partene har blitt enige om. 

Følg med på nyheter om lønnsoppgjøret hos Akademikerne