Lønnsoppgjøret i Samfunnsbedriftene 2024

Lønnsoppgjøret 2024 er et såkalt hovedoppgjør. I hovedoppgjøret forhandles det ikke bare om økonomi, men også andre arbeidsvilkår i hovedtariffavtalen/overenskomsten. Hele avtalen skal reforhandles.

Viktige datoer i Samfunnsbedriftene:

  • 8. mai: Overlevering av krav til bedriftsavtalen 
  • 15. mai: Frist for å bli enige om bedriftsavtalen 
  • 21. mai: Overlevering av krav til energiavtale II 
  • 29. mai: Frist for å bli enige om energiavtale II 
  • Lokale forhandlinger skjer for de fleste på høsten 

Samfunnsbedriftenes overenskomster skal forhandles på nytt i år. Den økonomiske rammen for årets oppgjør og fordelingen av denne skjer i  lokale forhandlinger. 

Følg alle saker om Samfunnsbedriftene