Virke

Dette området gjelder for deg som jobber i en ideell virksomhet som har avtale med arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

Econa har tariffavtaler med virksomheter organisert i Virke. Innen dette tariffområdet arbeider de fleste av våre medlemmer i sektorene helse, utdanning og kultur (HUK). 

Les mer om lønnsoppgjøret for 2022

Tariffområdet Virke-HUK (Helse, utdannelse, kultur og frivillighet) omfatter mange ulike typer private institusjoner.

Econa har enkeltmedlemmer innen følgende overenskomstområder: 

  • Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten, 
  • Landsoverenskomsten for høyskoler, 
  • Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner og 
  • Landsoverenskomsten for virksomheter. 

I tillegg gjelder Hovedavtalen (Parallellavtalen).  

I 2021 er det mellomoppgjør, der det hovedsakelig forhandles kun om lønn - og ikke arbeidsvilkår.  

De aktuelle avtalene finnes her: https://www.virke.no/tariff-og-lonn/