Virke-HUK

Dette området gjelder for deg som jobber i en ideell virksomhet som har avtale med arbeidsgiverorganisasjonen Virke-HUK.

Tariffområdet Virke-HUK (Helse, utdannelse, kultur og frivillighet) omfatter mange ulike typer private institusjoner.
Econa har enkeltmedlemmer innen følgende overenskomstområder: 


•    Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten, 
•    Landsoverenskomsten for høyskoler, 
•    Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner og 
•    Landsoverenskomsten for virksomheter. 


De aktuelle avtalene finnes her. I tillegg gjelder Hovedavtalen (Parallellavtalen).  

I 2023 er det mellomoppgjør, der det hovedsakelig forhandles kun om lønn - og ikke arbeidsvilkår. Forhandlingene ble gjennomført mellom Hovedorganisasjonen Virke og arbeidstakerorganisasjonene 19. juni 2023. Partene kom til enighet om lønnsoppgjøret for de ulike overenskomstene. 

Protokoll fra forhandlingene finner du her.

Les mer om lønnsoppgjøret for 2022