Virke-HUK

Dette området gjelder for deg som jobber i en ideell virksomhet som har avtale med arbeidsgiverorganisasjonen Virke-HUK.

I 2024 er et såkalt hovedoppgjør. I hovedoppgjøret forhandles det ikke bare om økonomi, men også andre arbeidsvilkår i hovedtariffavtalen/overenskomsten. Hele avtalen skal reforhandles. Årets tariffoppgjør starter med forhandlingene mellom Virke og Handel og kontor, samt mellom Virke, Parat og Negotia den 9. april. Deretter følger de resterende oppgjørene ut over våren.

Les mer om hovedoppgjøret på Virke sine sider

Tariffområdet Virke-HUK (Helse, utdannelse, kultur og frivillighet) omfatter mange ulike typer private institusjoner.
Econa har enkeltmedlemmer innen følgende overenskomstområder: 


•    Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten, 
•    Landsoverenskomsten for høyskoler, 
•    Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner og 
•    Landsoverenskomsten for virksomheter. 


De aktuelle avtalene finnes her. I tillegg gjelder Hovedavtalen (Parallellavtalen).