Lønnsoppgjøret i Spekter SAN 2024

Lønnsoppgjøret 2024 er et hovedoppgjør som innebærer at alle tariffavtaler skal revideres i tillegg til at det skal forhandles om lønn.

Tirsdag 9. april kl 10:30 utvekslet Spekter og SAN tilbud og krav, og åpnet med det hovedoppgjøret 2024.

Les mer her

Det ble enighet i de innledende forhandlinger i lønnsoppgjøret 2024. Vi ble i år enige med Spekter om flere krav som var viktige for oss.

Les mer her

-----------------------

Kort om de kommende forhandlingene med Spekter:

Fase 1: Innledende sentrale forhandlinger

Lønnsoppgjørene starter med forhandlingene om del A - overenskomstens generelle del, og som forhandles mellom Spekter og SAN. Overenskomsten del A er felles for alle virksomheter innenfor et overenskomstområde. De sentrale parter fastsetter prinsipper og premisser for gjennomføring av forhandlingene til de lokale parter i den enkelte virksomhet. Det fastsettes normalt en frist for å melde bistand og en frist for når de lokale forhandlinger må være avsluttet. 

Fase 2: Lokale forhandlinger med eventuell bistand

I hovedoppgjør forhandles både lønn og den lokale del B - overenskomsten mellom virksomhet på den ene siden, og på den andre siden forbund/forening under SAN.

Før de lokale forhandlingene avsluttes uten at enighet er oppnådd, skal de sentrale parter drøfte situasjonen med sine respektive parter, og gi råd og annen hensiktsmessig veiledning om hvordan forhandlingene kan videreføres med sikte på å oppnå enighet. Veilederne skal representere de sentrale parter og skal selv ikke ha deltatt i de lokale forhandlingene i virksomheten. Resultatet av de lokale forhandlingene sendes innen fristens utløp til de sentrale parter.

Våre tillitsvalgte oppfordres til å gjøre seg godt kjent med forhandlingsveilederen før oppstart av B-dels forhandlingene.

Fase 3: Avsluttende sentrale forhandlinger

SAN og Spekter forhandler i avsluttende sentrale forhandlinger om:

 • utestående spørsmål fra de innledende forhandlingene om del A 
 • løsning på lokale forhandlinger om del B, dersom de lokale partene ikke er blitt enige i sine forhandlinger

Ved enighet lukkes forhandlingssløyfen og oppgjøret kan effektueres.

Ved uenighet gjennomføres tvungen mekling hos Riksmekler før eventuell arbeidskamp iverksettes. 

-----------

Er du usikker på noen av begrepene som brukes i et oppgjør, kan du lese mer i vår Tariffordliste

For mer aktuell informasjon og avtaleverk, se san.no

------------

Spekter om det kommende oppgjøret:

"Troverdig ramme på 5,2 prosent"

"Et krevende lønnsoppgjør i 2024"

"Diskusjonen om frontfagsmodellen må nå parkeres"

"Norske lønnsoppgjør i tolv akter"

------------

Viktige tariffdatoer:

 • Fredag 16. februar: Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) publiserer sin foreløpige rapport. (TBU består av representanter for partene i arbeidslivet, Statistisk sentralbyrå, Arbeidsdepartementet og Finansdepartementet, som vanligvis utarbeider to rapporter hvert år. Én rapport blir laget før lønnsoppgjørene. Denne rapporten kommer i to utgaver – en foreløpig utgave i slutten av februar og en endelig utgave i slutten av mars/begynnelsen av april. Den andre rapporten kommer i juni og er en oppsummering av lønnsoppgjørene i inneværende år). Rapporten legger til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi før årets lønnsoppgjør og gir en oversikt over lønnsutviklingen de senere årene. Utvalget presenterer også en prognose for prisveksten i 2024, som legger føringer for oppgjørets lønnskrav i frontfaget. TBUs foreløpige rapport fra den 16. februar 2024 finner du her.
 • Fredag 15. mars: Oppstart frontfagsoppgjøret.
 • Torsdag 21. mars: Forhandlingsfrist frontfagsoppgjøret.
 • Fredag 22. mars: Endelig rapport fra TBU publiseres.
 • Mandag 1. april: Hvis frontfagsmekling - frist denne dagen. Evt streik vil gjelde fra kl 00.00 den 2. april.
 • Tirsdag 9. april: A-delsforhandlinger i Spekter
 • Datoer for B-dels forhandlinger:
  • Område 6 – forhandlingsfrist 25. april kl.16:00
  • Område 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11 og 12 – forhandlingsfrist 3. mai kl. 12:00
  • Område 2 – forhandlingsfrist 6. mai kl.16:00
  • Område 10 og 13 – avtales senere

-----------

Akademikernes inntektspolitiske konferanse 2024:

Årets tariffoppgjør preges av usikre økonomiske tider og diskusjoner om den norske frontfagsmodellen. Samtidig spør vi: Har vi arbeidskraft til både å yte gode offentlige velferdstjenester og til å skaffe inntekter til landet?

Den 27. februar avholdt Akademikerne den inntektspolitiske konferansen for 2024. Opptaket av konferansen kan sees i sin helhet her. Her kan du høre aktuelle betraktninger relatert til årets lønnsoppgjør og andre aktuelle temaer relatert til arbeidslivet.

------------

Siden oppdateres fortløpende når mer informasjon om oppgjøret foreligger.