Lønnsoppgjøret i KA 2024

Lønnsoppgjøret i 2024 er et hovedtariffoppgjør. Det forhandles om både endringer i hovedtariffavtalene og lønn.

Forhandlingene om Kirkeavtalen er avtalt 11. og 12.juni. Det kan forekomme utsettelse ved brudd, mekling og streik i andre sektorer.

Forhandlinger lokalt vil gjennomføres kort tid etter kirkeavtalen er ferdigforhandlet.

Samfunnsviterne ved Geir Waage Aurdal forhandler for Akademikergruppen sentralt, med KA. Han er gitt fullmakt fra Econa.

-------------

Du finner informasjon på KA sin nettside her om hovedtariffoppgjøret Tariff 2024 (ka.no)

Se spesielt Tariffnotat fra KA til virksomhetene i forbindelse med hovedoppgjøret 2024 - hvor forhandlingsmodellen i KA fremkommer Tariffnotat+2024+Den+norske+kirke+ferdig.pdf (ka.no)

--------------

Mer informasjon om Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen finner du på Econas nettside her KA (econa.no)

--------------

Siden oppdateres fortløpende når mer informasjon om oppgjøret foreligger.