Lønnsoppgjøret i Spekter Helse 2024

Lønnsoppgjøret 2024 er et hovedoppgjør som innebærer at alle tariffavtaler skal revideres i tillegg til at det skal forhandles om lønn.

De innledende sentrale forhandlingene i Spekter starter tirsdag 9. april 2024. Her vil sentrale parter forhandle om Ovrenskomsten del A og A1. Det avtales videre  frister for oppstart og avslutning av lokale forhandlinger del B, som gjennomføres i virksomhetene mellom  lokale tillitsvalgte og arbeidsgiver.

Kort om de kommende forhandlingene med Spekter:

Forhandlingsmodell – Overenskomsten 

De årlige forhandlingene gjennomføres i en såkalt «sløyfe» og kan grovt sett deles inn i tre faser: 

  1. Innledende sentrale forhandlinger (del A og A1) 
  2. Lokale forhandlinger (del B) 
  3. Avsluttende sentrale forhandlinger 

Fase 1: Innledende sentrale forhandlinger

I fase 1 starter de sentrale parter forhandlingene om overenskomstens del A («sløyfen åpnes»). Her avtales det videre forhandlingsløpet og det settes frister for oppstart og avslutning av lokale forhandlinger (del B). I hovedoppgjør forhandles det også om sosiale bestemmelser i del A (overenskomstens del A1). 

Fase 2: Lokale forhandlinger med eventuell bistand

I fase 2 gjennomfører de lokale parter sine forhandlinger (del B). Lønn forhandles kun lokalt for Econas medlemmer, men dersom det ikke oppnås enighet kan Econa og Spekter bistå i forhandlingene. Tillitsvalgte som har behov for bistand, kan kontakte Econas sekretariat. Dersom det til tross for bistand ikke er mulig å komme til enighet lokalt, kan forhandlingene løftes til forhandlingenes avsluttende fase. 

Fase 3: Avsluttende sentrale forhandlinger

Fase 3 er den avsluttende fasen der Akademikerne og Spekter godkjenner oppgjøret sentralt («sløyfen lukkes»). Resultatet av de lokale forhandlingene er formelt sett ikke gjeldende, før de er godkjent av Akademikerne og Spekter. Ved eventuell uenighet i fase 3, går oppgjøret til mekling, og eventuelt streik. 

--------

Spekter har uttalt seg om det kommende oppgjøret på sine nettsider.

Er du usikker på noen av begrepene som brukes i et oppgjør, kan du lese mer i vår Tariffordliste

Se mer informasjon på Akademikernes side her Helse | Akademikerne

----------

Viktige tariffdatoer:

  • Fredag 16. februar: Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) publiserer sin foreløpige rapport. (TBU består av representanter for partene i arbeidslivet, Statistisk sentralbyrå, Arbeidsdepartementet og Finansdepartementet, som vanligvis utarbeider to rapporter hvert år. Én rapport blir laget før lønnsoppgjørene. Denne rapporten kommer i to utgaver – en foreløpig utgave i slutten av februar og en endelig utgave i slutten av mars/begynnelsen av april. Den andre rapporten kommer i juni og er en oppsummering av lønnsoppgjørene i inneværende år). Rapporten legger til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi før årets lønnsoppgjør og gir en oversikt over lønnsutviklingen de senere årene. Utvalget presenterer også en prognose for prisveksten i 2024, som legger føringer for oppgjørets lønnskrav i frontfaget.
  • Fredag 15. mars: Oppstart frontfagsoppgjøret.
  • Torsdag 21. mars: Forhandlingsfrist frontfagsoppgjøret.
  • Fredag 22. mars: Endelig rapport fra TBU publiseres.
  • Mandag 1. april: Hvis frontfagsmekling - frist denne dagen. Evt streik vil gjelde fra kl 00.00 den 2. april.

-----------

Siden oppdateres fortløpende når mer informasjon om oppgjøret foreligger.