Lønnsoppgjøret i Oslo kommune 2024

Lønnsoppgjøret 2024 er et såkalt hovedoppgjør. I hovedoppgjøret forhandles det ikke bare om økonomi, men også andre arbeidsvilkår i hovedtariffavtalen/overenskomsten. Hele avtalen skal reforhandles.

Viktige datoer i Oslo kommune:

  • Medio april: De sentrale forhandlingene starter 
  • 30. april klokken 24.00: Frist for de sentrale forhandlingene. Blir de ikke enige, går oppgjøret videre til mekling hos Riksmekleren.  
  • 23. mai klokken24.00: Meklingsfrist – dersom partene ikke blir enige i forhandlingene. 
  • Hvis det settes av penger til lokale forhandlinger, kommer vi tilbake med frister for disse. 

Følg alle saker om lønnsoppgjøret i Oslo kommune