Studentenes politikk

Econa Student har sine egne politiske meninger og holdninger med vekt på økonomisk-administrativ utdanning. Politikken er samlet i Studentpolitisk plattform. De politikkområdene som er dekket i plattformen, er de prioriterte områdene for Econa Students arbeid.

Foto: Econa

Econas studentpolitiske plattform er primært basert på fire hovedområder – kvalitet i høyere utdanning, studentvelferd, internasjonalisering, og forskning og utvikling.

Plattformen danner grunnlaget for politiske utspill og påvirkningsarbeid, og er en rettesnor for Econastudentenes utadrettede virksomhet. De politikkområdene som er dekket i plattformen, er de prioriterte områdene for studentenes samfunnspolitiske arbeid.

Plattformen er ikke uttømmende, hverken innenfor de utvalgte politikkområdene eller i valget av politikkområder.

Utdypning av hovedområdene: 

1. Kvalitet i høyere utdanning

Høy og arbeidsrelevant kompetanse er Norges største konkurransefortrinn. Samarbeid med arbeids- og næringsliv er viktig for å sikre relevans og kvalitet i studiene, både på studieprogram- og institusjonsnivå. For å hevde oss i den internasjonale konkurransen må vi ha et utdanningssystem med høy kvalitet i alle ledd, som er forskningsbasert og relevant for arbeidslivet, og som holder internasjonal standard. Dessuten må utdanningsinstitusjonene tilby praksis under utdanning.

2. Studentvelferd

Studentvelferd er viktig for gjennomføring og læringsutbytte, og for de fleste studenter like viktig som kvalitet på undervisningen. Velferdstilbudet skal bidra til trivsel og legge til rette for at studentene skal kunne konsentrere seg om studiene og ha muligheten til å fullføre på normert tid.

3. Internasjonalisering

Studiekvalitet ved utenlandske studieopphold er av stor betydning for studentenes faglige kompetanse, og gir mulighet for økt utvikling. Det faglige utbyttet henger naturlig sammen med kvaliteten og den personlige utviklingen ved utenlandsoppholdet.

4. Forskning og utvikling

En god forskningsbasert utdanning forutsetter høy forskningsaktivitet og en viss størrelse på fagmiljøet. Econa Student ønsker færre og større fagmiljøer for å sikre kvalitet på forskningen. Man bør styre forskningsmidler, spisse forskning og prioritere fagmiljøet sterkeste profil, da dette er avgjørende for kvaliteten på undervisningen.

Les hele Studentpolitisk plattform for Econa Student 2023–2024 (pdf)

Econa hjelper over 3500 økonomistudenter med å få mest mulig ut av studietiden og en god overgang til arbeidslivet. Les mer på studentsidene våre.

Aktuelt