Politikere og byråkrater gjør en viktig jobb, men de kan aldri fikse klimakrisen uten engasjementet fra næringslivet og kapitalmarkedet.

Aksel Mjøs Instituttleder ved Institutt for finans ved Norges Handelshøyskole.,