Når bærekraftsarbeidet skal integreres i hele bedriften, fra styrerom og ledelse til økonomifunksjon og innkjøpsavdeling, må bærekraftsrapportering og bærekraftig forretningsutvikling gå hånd i hånd.

Christoffer Gundersen Fagansvarlig grønn omstilling og bærekraft, Econa
portrettbilde av rådgiver grønn omstilling og bærekraft i Econa, Anniken Aarrestad.

Vi står ikke bare overfor en klimakrise, men også en naturkrise. Ved å skape en sirkulær økonomi, hvor vi eier mindre og deler mer, vil vi redusere fotavtrykket på klima og natur.

Anniken Aarrestad Rådgiver grønn omstilling og bærekraft, Econa