Arbeidsliv

Velferdssamfunnet finansieres av de som jobber. Derfor må bli mer attraktivt å jobbe. Econa jobber derfor for lavere skatt på arbeid og for et ryddig arbeidsliv.

Kristian Hammerstad

Foto: Kristian Hammerstad

Skatt på arbeid er kanskje den mest skadelige skatten en kan velge. Allikevel er det høyt beskattet. Econa jobber derfor for at skatt på arbeid skal erstattes av skatter på miljøskadelig forbruk. Det er riktig retning for et mer bærekraftig velferdssamfunn.  

Econa mener at kompetanse skal være avgjørende for hvilke jobber og hvilken lønn arbeidstakere får. Resultater skal telle mer i lønnsfastsetting enn i dag. Dette for å premiere resultater og kompetanse, og for å stimulere til økt produktivitet og innovasjon.  

Et ryddig og forutsigbart arbeidsliv gir trygge og innovative arbeidstakere. Econa mener at velregulerte arbeidsforhold er vesentlig for å skape trygge relasjoner i arbeidslivet og at dette er noe både arbeidsgiver og arbeidstaker tjener på.  

Econa mener at arbeidskraft bør flyte fritt og at unødvendige barrierer for å skifte jobb bør minimaliseres. Derfor mener vi blant annet at kunde- og konkurranseklausuler bør holdes til et minimum.  

Slik jobber Econa for et mer produktivt og ryddig arbeidsliv: 

  • Rådgir enkeltmedlemmer på forbedringsmuligheter i arbeidsavtaler 

  • Hjelper enkeltmedlemmer juridisk i vanskelig arbeidsforhold 

  • Tilbyr karriererådgivning 

  • Deltar i kollektive avtaler i arbeidslivet (tariffavtaler) 

  • Er en del av hovedorganisasjonen Akademikerne 

  • Uttrykker våre synspunkter i media 

  • Har dialog med politikere