Magma Utgave 5 2022 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: FOTO:

Et spennende arbeidsmarked for nyutdannede revisorer

STERKT BEHOV Med et økende behov for ansettelser i revisjonsbransjen går nyutdannede en tid i møte der de er sterkt ønsket hos revisjonsselskapene.

Foto: echoevg, iStock

Jørgen Soldal (22 år) er styremedlem i SU, studerer master (4.år) på UiA og bor i Kristiansand men er fra Bergen

Econas egen studentundersøkelse viser at regnskap og revisjon er en av bransjene flest studenter sier de ikke ønsker å jobbe innenfor. Samtidig er behovet for nyansettelser i bransjen stort, noe nyutdannede revisorer vil kunne dra stor fordel av. Selv startet jeg nylig på en master i regnskap og revisjon ved Universitetet i Agder (UiA) og har allerede blitt ansatt av PwC med oppstart når jeg er ferdig utdannet.

Jeg valgte en master innenfor regnskap og revisjon av flere grunner. Den viktigste grunnen var at det var regnskapsfagene og skattefagene jeg likte best. Det var også i disse jeg gjorde det best på bacheloren. Ettersom dette er ferdigheter man må ha i bunn for å jobbe i revisjon, virket en master i regnskap og revisjon som et fornuftig valg for meg. Derfor synes jeg det er synd at revisjon har et dårlig rykte blant studentene, og at det er et yrke flere avfeier uten å helt vite hva det egentlig er.

Revisoryrket har omdømmeutfordringer.

Revisjon har fått rykte på seg for å være kjedelig, med for eksempel ekstra lange arbeidsdager i de første månedene av året og arbeidsdager bestående kun av dypdykk i regnskap og tall. Dette er naturligvis en del av arbeidet, men mye går også ut på kontakt med ulike kunder der man er i dialog med dem om virksomheten og behovene deres.

Selv om det er viktig å ha realistiske forventninger til hverdagen man møter i arbeidslivet, kan man ikke basere karrierevalget sitt på rykter og historier på gangen. Det er viktig at studentene skaffer seg informasjon om yrket og er nysgjerrige på hva revisjon faktisk er.

Revisjon spiller en viktig rolle i samfunnet. Den legger til rette for at den økonomiske informasjonen som blir offentlig tilgjengelig, er til å stole på. Det er et yrke som krever ferdigheter mange andre ikke har, som gjør at man kan bære det med stolthet. Det er også et yrke mange masterutdannede økonomer er innom i løpet av karrieren, selv uten en mastergrad innenfor revisjon.

Stort rekrutteringsbehov innenfor revisjonsselskapene

Revisorforeningen har sammen med de fem største revisjonsselskapene gått ut og sagt at behovet for nyansettelser er enormt. Det satses på å ansette 5 000 nye i løpet av de neste fem årene bare innenfor de fem største selskapene. Tatt i betraktning behovet for revisorer også utenfor de fem store er rekrutteringsbehovet altså enormt. Viktigheten av yrket gjør at det er kritisk at målet om nyansettelser blir nådd. Alle selskaper møter økte krav om rapportering innenfor blant annet bærekraft og hvitvasking, og mye av dette krever revidering og godkjenning av en revisor. De nye kravene gir med andre ord revisorene flere arbeidsoppgaver, i tillegg til behov for økt kompetanse innenfor for eksempel bærekraft.

Rekrutteringsbehovet gir gunstige vilkår for studentene

Med et økende behov for ansettelser i revisjonsbransjen går nyutdannede en spennende tid i møte der de er sterkt ønsket hos samtlige selskaper. Dette legger til rette for gode vilkår for studentene, noe som burde gjøre det mer aktuelt for studenter å velge revisjon. Basert på enkel teori om tilbud og etterspørsel kan man lett se at dette kan innebære blant annet høyere lønn og andre goder ved siden av.

Jeg var så vidt kommet i gang med mitt første semester på mastergraden før et tilbud fra PwC lå på bordet, med oppstart i september 2024 og en økonomisk gulrot fram til oppstarten der hensikten var at jeg ikke skulle ha behov for en deltidsjobb ved siden av studiene. Dette er altså hele to år før jeg er ferdig utdannet, noe som viser hvor ivrige bedriftene er etter å skaffe seg de beste arbeidstakerne tidlig.

Om man ikke blir i revisjonsbransjen hele karrieren, er jo det helt greit. En av fordelene med revisoryrket er imidlertid at man gjennom kundene sine får et innblikk i andre bransjer, et stort nettverk, og man er ofte i kontakt med ledelsen hos de ulike kundene. Gjennom arbeidet med revisjon tilegner man seg dessuten mye kunnskap og gode ferdigheter som er nyttige også utenfor revisjon. Om man skulle ønske seg videre fra revisjon, er dette fordeler man kan dra nytte av gjennom resten av karrieren.

)