Ba om juridisk rådgivning da han mistet jobben: Econa-advokat avdekket kritisk punkt i sluttavtalen

Da han etter mange år hos samme arbeidsgiver ble sagt opp, søkte mannen juridisk rådgivning hos Econa. Det førte til en sluttavtale med stor økonomisk verdi.

Advokaten i Econa

EN VIKTIG SPARRINGSPARTNER. Ansvarlig advokat for saken, Cecilie Wille Søvik.

Foto: Econa

Det kom egentlig ikke som noen overraskelse. Markedet, som ligger utenfor bedriftens forhold, hadde lenge vært utfordrende, og de økonomiske realitetene var ikke vanskelige å se. Da jeg mottok oppsigelsen, tok jeg kontakt med Econa for hjelp, forklarer siviløkonomen, som mistet jobben høsten 2021.

Mannen, som av hensyn til videre arbeidskarriere ønsker å være anonym, understreker at arbeidsgiver gikk frem på en ryddig måte. Likevel valgte han å benytte seg av fri juridisk arbeidsrettslig rådgivning – en av mange medlemsfordeler du har som Econa-medlem.

– Lovgivningen rundt det å bli sagt opp kan være ganske kompleks, og jeg ønsket derfor å få en spesialist til å se på detaljene. Jeg har tidligere benyttet meg av Econas advokater i forbindelse med inngåelse av arbeidsavtale, og vet at de er dyktige på arbeidsrett. Det skulle vise seg at det også denne gangen var svært nyttig å ha dem med på laget, sier han.

Vår advokat gir deg råd.

Like etter at han tok kontakt med Econas juridiske avdeling, ble han oppringt av fagsjef og advokat Cecilie Wille Søvik.

– Hun satte seg raskt inn i saken, ble en viktig sparringspartner og var ikke minst med i møtene og dialogen med arbeidsgiver. Det føltes veldig trygt å ha med en profesjonell aktør inn i denne prosessen, sier han og fortsetter:

– Det er ingen tvil om at Wille Søvik bidro til en veldig ryddig avslutning og en solid sluttavtale. Det var suverent å kunne støtte seg på en erfaren og dyktig advokat i slike tilfeller som dette. Jeg hadde ikke klart å forhandle frem et så godt sluttresultat på egenhånd.

Endret svært viktig formulering

– Vi i Econa er glade for å kunne bidra til en løsning klienten var fornøyd med, sier Wille Søvik.

Den erfarne arbeidsrettsadvokaten har bidratt i en rekke tilsvarende saker. Hun sier at ofte, og også i denne saken, er sluttavtalen mangelfull når den legges frem for den oppsagte arbeidstakeren.

– Det er med andre ord alltid lurt å få hjelp til å se på avtalen før du signerer. De fleste er først og fremst opptatt av lengden på oppsigelsestiden, om du må jobbe i oppsigelsestiden og om de får etterlønn eller ikke. Dette er ofte et forhandlingsspørsmål. Det er også lurt å være oppmerksom på en del fallgruver, sier hun og fortsetter:

– For eksempel er det viktig at avtalen formuleres på en slik måte at du ikke blir ilagt karantenetid på dagpenger hos NAV. I dette tilfellet var arbeidsgivers utkast til avtale formulert som om vedkommende selv hadde sagt opp, og han kunne dermed risikert hele 18 uker uten dagpenger. Dette var noe av det vi heldigvis fikk endret på før han signerte.

Wille Søvik peker også på viktigheten av å være oppmerksom på eventuelle karantene- og konkurranseklausuler.

– Foreligger det slike klausuler, må sluttavtalen klart bestemme at klausulene bortfaller. Videre bør også detaljene rundt blant annet eventuell bonus og gjenstående feriedager avklares, sier Wille Søvik.

Advokaten nevner også at det ofte er lurt å sammen bli enige om hva som skal kommuniseres, både internt hos arbeidsgiver og eksternt.

– Mange arbeidstakere er også opptatt av hva som skal stå i attesten deres, og hvilken person som kan benyttes som referanse, sier hun.

Nederst i artikkelen kan du lese Econas sjekkliste for sluttavtaler.

Gratis for medlemmer

Gjennom medlemskap i Econa får du en rekke medlemsfordeler, blant annet gratis rådgivning og advokatbistand fra totalt ti kompetente advokater og advokatfullmektiger.

 Det juridiske tilbudet omfatter arbeidsrettslig bistand til arbeidstakere i konkrete saker som angår arbeidsforholdet, og rådgivningen kan skje via telefon, e-post eller fysiske møter.

– Vi kan også delta som rådgiver i møter med arbeidsgiver, og om nødvendig kan vi også føre saker for domstolene i Norge, sier Wille Søvik.

For å få gratis advokathjelp må du ha vært medlem i mer enn tre måneder. Bistanden omfatter ikke såkalte tilgrensede områder, som f.eks. selskapsrett, trygderett, erstatningsrett og forsikringsrett.

Som medlem kan du få råd over telefon, eller vi kan møte deg for å drøfte saken din.

Sjekkliste ved sluttavtaler

  • Forsikre deg at det fremkommer at du er oppsagt og ikke har sagt opp selv. Har du sagt opp selv, er det nemlig stor sannsynlighet for at du ikke får dagpenger fra NAV før etter 18 uker.
  • Bli enige om du må jobbe i oppsigelsestiden eller ikke.
  • Bli enige om en god etterlønn.
  • Bli enig med arbeidsgiver om hva som kommuniseres internt og hva som sies eksternt, samt når informasjonen skal komme ut.
  • Vær oppmerksom med tanke på eventuell karantene- og konkurranseklausul og hva dette innebærer med tanke på oppstart i ny jobb.
  • Ikke glem å be om attest og referanse.
  • Avklar om du får etterlønn og bonus og når dette eventuelt skal utbetales.
  • Sjekk hva som skjer med gjenstående feriedager du måtte ha til gode.

Les mer om hva sluttavtalen bør inneholde her.

Skrevet av: Ida Upsaker for Econa