Annonser i Magma

Annonserer du i Magma, vil du nå en unik medlemsmasse. Fagtidsskriftet leses av over 29 000 siviløkonomer og masterutdannende, og du når både yrkesaktive og økonomistudenter.

Lang lesetid eller annonse spisset mot spesielle fagområder. Magma i trykt format blir lest over en lang periode, den blir tatt vare på og tatt frem igjen. I Magma ivaretar man fagstoffet ved å operere med en lav annonsegrad, det vil også si at hver annonse blir merkbart mer synlig. 

Våre målgrupper

Magma i papirversjon distribueres til alle Econas medlemmer. Econa er landets største organisasjon for langtidsutdannede økonomer, og favner 29 000 medlemmer, hvorav ca. 3500 er studenter.

Nettstedet www.magma.no er et åpent kildearkiv med mer enn 1.000 artikler - og har som målsetning å være formidler av fagartikler til et bredt publikum. Alle nye utgaver etter nr.3 2021 er publisert på econa.no/magma.

Econas medlemmer

Nedenfor finner du noen statistiske data om Econas medlemmer. Kilder: Econas medlemsregister og Econas lønnsstatistikk. 
 

Produktannonser papir

En annonse som skiller seg ut

Magma er et unikt økonomisk tidsskrift. Ved å kombinere vitenskapelige artikler og aktuelle artikler i en moderne design håper mener vi vi skiller oss ut i mengden fagblader.

Magma ble redesignet i 2021. Det er lagt mye tid i å finne lesbare fonter, kombinasjoner av luft og tekst og en mer spennende bruk av bilder og illustrasjoner.

Ca. 85% av en utgave av Magma vil være artikkelmateriale. En annonse skiller seg ut og tiltrekker seg oppmerksomhet.     

Stillingsannonser papir

Unik profilering

En stillings- eller bedriftsprofileringsannonse i Magma gir deg en unik mulighet til å vise din bedrift frem for over 29.000 siviløkonomer og økonomistudenter.

Magma har en produksjonstid som ikke alltid passer sammen med raske stillingsutlysninger. Magma er imidlertid et viktig medium for deg som skal:
  • Profilere deg mot landets økonomistudenter
  • Ha kontinuerlige ansettelsesprosesser
  • Re-brande eller tilby nye tjenester/produkter

Annonsepriser 2024

Produkt- og stillingsannonser

1/1 side

15 000,-

½ side

11 000,-

   

Annonsebilag

Pris etter avtale

Innstikk/vedlegg                       Pris etter avtale

Annonsefrister 2024

Magma 0124. Tema Digitalisering av offentlig sektor
Utgivelse 28. februar
Annonsefrist 05. februar

Magma 0224. Tema Ny virkelighet – ny økonomistyring i organisasjoner i offentlig sektor?
Utgivelse 29. mai
Annonsefrist 01. mai

Magma 0324. Tema Student
Utgivelse 7. august
Annonsefrist 24. juni

Magma 0424. Tema Fremtidens handelshøgskoler
Utgivelse 16. oktober
Annonsefrist 23. september

Magma 0524. Tema Regnskap revisjon og skatt
Utgivelse 27. nov
Annonsefrist 04. nov

Faktura

Fakturaspørsmål

Annonser i Magma faktureres av Econas Informasjonsservice AS (EIS). Spørsmål vedrørende faktura for annonser i Magma eller på Econas nettsteder kan rettes til:

Heidi Holtet
Markedskonsulent, Econa
Tlf: 959 79 560

Betaling fra utlandet

Internasjonale annonsører kan benytte følgende kontoinformasjon:
Econas Informasjonsservice AS 
Rosenkrantzgate 22 
PB 1869 Vika 
N-0124 OSLO 
NORWAY
 

IBAN: NO68 1503 0918 027 000

BIC (Swift): DNBANOKKXXX