Om Magma

Magma er Norges største fagtidsskrift for økonomi og ledelse. Fagtidsskriftet er inne i sin 25. årgang, men er en del av Econas tidsskrifttradisjon som strekker seg helt tilbake til 1939.

Tidsskriftet Magma er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift på nivå 1. Magma er i tillegg Econas medlemstidsskrift, og distribueres til alle organisasjonens medlemmer. Tidsskriftet produseres av Fagbokforlaget AS. Opplag i 2020 var i gjennomsnitt 20 000.

Magmas formål er å bidra til kunnskapsutvikling, refleksjon og debatt innenfor feltet økonomi og ledelse. Et sentralt mål er å styrke kommunikasjonen mellom forskere og utøvere på de ulike fagområdene.

Dette vil vi oppnå gjennom å:

  • formidle kunnskap fra forskning gjennom vitenskapelige artikler
  • presentere ulike faglige synsvinkler gjennom kortere kommentarartikler
  • belyse praktiske problemstillinger gjennom cases og intervjuer
  • publisere bidrag fra både forskere og aktører i næringsliv og offentlig sektor

Tidsskriftet har normalt 124 sider. Tidsskriftet har faste seksjoner: en magasindel, og en forsker- og vitendel. Magma er medlem av Fagpressen og blir opplagskontrollert to ganger per år.

På denne siden finner du:

Ansvar

Parallellpublisering

Rettigheter

Om innhold

Bidrag til Magma

Utgivelsesplan

Frilansjournalister og andre bidragsytere

Bruk av artikler

Elektroniske tidsskriftartikler

Ekstern informasjon

Redaksjonsråd

Ansvar

Ansvarlig redaktør for nettsidene til Magma på nye.econa.no er Nina Riibe Magma redigeres etter redaktørplakaten.
 

Parallellpublisering

Magma parallellpubliseres, dvs. at alt innhold i papirutgaven legges ut på Internett. I tillegg publiseres det korte nyhetssaker på nettsidene i forbindelse med kommende utgivelser. Det daglige redaktøransvaret for nettstedet er delegert til Econas administrasjon. 

Rettigheter

Magma utgis av Econas Informasjonsservice AS, som har opphavsrett (copyright ©) til artikler publisert på www.old.magma.no og nye.econa.no, så fremt ikke annet er opplyst i den enkelte artikkel. Artikler kan ikke gjengis i sin helhet uten avtale med Magma. Om det fra andre nettsider opprettes permanente lenker til Magmas nettsider, ser vi gjerne at vi informeres om dette.

Om innhold

Artikler på Magma.no gjengis i fulltekst, og ikke som faksimiler av den trykte utgaven. Dessverre betyr dette også at en del av figurene, spesielt i tidlige utgaver,  bærer preg av datidens billedkvalitet hva angår web-tilrettelagte bildeformater. 

Bidrag til Magma

Nærmere 700 forskere, journalister og ansatte i næringslivet har bidratt med innhold til Magma siden starten i 1998. Videre nedover finner du informasjon om hvordan DU kan bidra.
 

Utgivelsesplan 2022

Nummer 1: Finansiell analyse og bærekraft:
Utgivelsesdato 23.03.22

Bærekraft er blitt en avgjørende parameter for vurdering investeringer. Kunnskap om dette er blitt en ny og sentral del av finansanalytiker-studiet. Mange nye modeller og nytt tankegods for hvordan man regner på at fremtidig lønnsomhet er basert på bærekraft.

Fagredaktør: Aksel Mjøs

Nummer 2: Hvordan har korona-pandemien påvirket arbeidsmarkedet?
Utgivelsesdato: 08.06.22

Hvordan har man pandemien påvirket arbeidsmarkedet?  Forskningsprosjekt i regi av STOP (Strategy, Organization and Performance) på NHH. En rekke ferske og aktuelle bedriftseksempler.

Fagredaktør: Bram Timmermanns og Sissel Jensen

Nummer 3: Studentnummer
Utgivelsesdato:24.08.22

 

Nummer 4: Agile organisasjoner:
Utgivelsesdato:12.10.22

Evne til fleksibilitet i organisasjoner er et viktig premiss for å overleve i en verden med raske endringer. I et større forskningsprosjekt på NHH følger forskerne en rekke bedrifter tett, og har ny kunnskap om hvordan man i praksis tilpasser de gamle modellene og verktøyene vi har til en ny virkelighet. 

Fagredaktører: Therese Sverdrup og Vidar Schei

Nummer 5: Regnskap og revisjon:
Utgivelses­­dato:30.11.22

Nye rapporteringsregler for regnskapsåret 2022. Forventet tidspunkt for endringer i regnskapsloven. Store endringer i revisjonsfaget som følge av økt digitalisering.

Fagredaktører: Finn Kinserdal og Kjell Ove Røsok

Frilansjournalister - andre bidragsytere

Magma er interessert i gode og aktuelle saker om innenfor fagspekteret økonomi og ledelse, og om norske langtidsutdannende økonomer. Interesserte bidragsytere kan ta kontakt med Gry May Ljøterud.
 

Last ned forfatterveiledning for 2022

Disse utgavene er nå åpne for fagfellevurderte og redaksjonelle bidrag:

Pandemi og arbeidsmarked

Studentutgave

Agile organisasjoner

Regnskap og revisjon

Bruk av artikler i Magma

Tidsskriftartikler skal normalt fremgå slik i referanselister:

Forfatternavn. År. Artikkelens tittel. Tidsskriftets tittel, årgang (hefte): sidetall. Eks: Grytten, Ola. 2009. Boligboble? Empiriske Indikatorer i historisk perspektiv. Magma 5 (12): 26-39.

Elektroniske tidsskriftartikler

Elektroniske tidsskriftartikler som utgis parallelt i trykt form, settes i referanselisten opp på samme måte som den trykte. Vi anbefaler å ta med URL til den aktuelle artikkel.

Ekstern informasjon

En ytterligere veiledning til sitering og bruk av referanser kan du finne her.

Redaksjonsråd

Magmas redaksjonsråd er Econas fagråd.