Om Magma

Magma er Norges største fagtidsskrift for økonomi og ledelse. Fagtidsskriftet er inne i sin 25. årgang, men er en del av Econas tidsskrifttradisjon som strekker seg helt tilbake til 1939.

Tidsskriftet Magma er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift på nivå 1. Magma er i tillegg Econas medlemstidsskrift, og distribueres til alle organisasjonens medlemmer. Tidsskriftet produseres av Econa Informasjonssercice med redaksjonell støtte fra Cappelen Damm Akademisk. Opplag i 2021 var i gjennomsnitt 22 000.

Magmas formål er å bidra til kunnskapsutvikling, refleksjon og debatt innenfor feltet økonomi og ledelse. Et sentralt mål er å styrke kommunikasjonen mellom forskere og utøvere på de ulike fagområdene.

Dette vil vi oppnå gjennom å:

  • formidle kunnskap fra forskning gjennom vitenskapelige artikler
  • presentere ulike faglige synsvinkler gjennom kortere kommentarartikler
  • belyse praktiske problemstillinger gjennom cases og intervjuer
  • publisere bidrag fra både forskere og aktører i næringsliv og offentlig sektor

Tidsskriftet har normalt 124 sider. Tidsskriftet har faste seksjoner: en magasindel, og en forsker- og vitendel. Magma er medlem av Fagpressen og blir opplagskontrollert to ganger per år.

På denne siden finner du:

Ansvar

Parallellpublisering

Rettigheter

Om innhold

Bidrag til Magma

Utgivelsesplan

Frilansjournalister og andre bidragsytere

Bruk av artikler

Elektroniske tidsskriftartikler

Ekstern informasjon

Redaksjonsråd

Ansvar

Ansvarlig redaktør for nettsidene til Magma på nye.econa.no er Maria Lekve. Magma redigeres etter redaktørplakaten.
 

Parallellpublisering

Magma parallellpubliseres, dvs. at alt innhold i papirutgaven legges ut på Internett. I tillegg publiseres det korte nyhetssaker på nettsidene i forbindelse med kommende utgivelser. Det daglige redaktøransvaret for nettstedet er delegert til Econas administrasjon. 

Rettigheter

Magma utgis av Econas Informasjonsservice AS, som har opphavsrett (copyright ©) til artikler publisert på www.old.magma.no og nye.econa.no, så fremt ikke annet er opplyst i den enkelte artikkel. Artikler kan ikke gjengis i sin helhet uten avtale med Magma. Om det fra andre nettsider opprettes permanente lenker til Magmas nettsider, ser vi gjerne at vi informeres om dette.

Om innhold

Artikler på Magma.no gjengis i fulltekst, og ikke som faksimiler av den trykte utgaven. Dessverre betyr dette også at en del av figurene, spesielt i tidlige utgaver,  bærer preg av datidens billedkvalitet hva angår web-tilrettelagte bildeformater. 

Bidrag til Magma

Nærmere 700 forskere, journalister og ansatte i næringslivet har bidratt med innhold til Magma siden starten i 1998. Videre nedover finner du informasjon om hvordan DU kan bidra. Magma er interessert i gode og aktuelle saker om innenfor fagspekteret økonomi og ledelse, og om norske langtidsutdannende økonomer. Interesserte bidragsytere kan ta kontakt med Maria Lekve.
 

Utgivelsesplan 2022

Nummer 1: Finansiell analyse og bærekraft:
Utgivelsesdato 23.03.22

Bærekraft er blitt en avgjørende parameter for vurdering investeringer. Kunnskap om dette er blitt en ny og sentral del av finansanalytiker-studiet. Mange nye modeller og nytt tankegods for hvordan man regner på at fremtidig lønnsomhet er basert på bærekraft.

Fagredaktør: Aksel Mjøs

Nummer 2: Hvordan har korona-pandemien påvirket arbeidsmarkedet?
Utgivelsesdato: 08.06.22

Hvordan har man pandemien påvirket arbeidsmarkedet?  Forskningsprosjekt i regi av STOP (Strategy, Organization and Performance) på NHH. En rekke ferske og aktuelle bedriftseksempler.

Fagredaktør: Bram Timmermanns og Sissel Jensen

Nummer 3: Studentnummer
Utgivelsesdato:24.08.22

 

Nummer 4: Agile organisasjoner:
Utgivelsesdato:12.10.22

Evne til fleksibilitet i organisasjoner er et viktig premiss for å overleve i en verden med raske endringer. I et større forskningsprosjekt på NHH følger forskerne en rekke bedrifter tett, og har ny kunnskap om hvordan man i praksis tilpasser de gamle modellene og verktøyene vi har til en ny virkelighet. 

Fagredaktører: Therese Sverdrup og Vidar Schei

Nummer 5: Regnskap og revisjon:
Utgivelses­­dato:30.11.22

Nye rapporteringsregler for regnskapsåret 2022. Forventet tidspunkt for endringer i regnskapsloven. Store endringer i revisjonsfaget som følge av økt digitalisering.

Fagredaktører: Finn Kinserdal og Kjell Ove Røsok

 

Last ned forfatterveiledning for 2022

Utgivelsesplan 2023 

Nummer 1: Åpent nummer 
Utgivelse: mars 
 
Har du en god ide til en vitenskapelig artikkel innen feltet økonomi og ledelse? Eller en artikkel i skriveprosess? Første nummer av Magma i 2023 blir et åpent nummer der vi inviterer til å sende inn bidrag på tvers av de økonomisk- administrative fagområdene.   

Nummer 2: Institusjonelle utfordringer og endringer etter en økonomisk nedgangsperiode 
Utgivelse: juni 
Fagredaktører: Joachim Thøgersen, førsteamanuensis ved Oslomet – storbyuniversitetet, og Jon Reiersen, førsteamanuensis ved USN Handelshøyskolen.
Norsk og internasjonal økonomi har de siste 15 årene opplevd ulike sjokk som har preget den økonomiske aktiviteten. Fra finanskrise til Covid-19 og krig i Ukraina. Hvilke implikasjoner har disse sjokkene for institusjoner og den økonomiske utviklingen? Hvordan vil og bør makroøkonomisk politikk respondere på denne utviklingen? I dette nummeret ønsker vi å belyse de makroøkonomiske konsekvensene over tid av ulike sjokk, og hvordan ulike institusjoner blir rammet og eventuelt tilpasser seg. 

Nummer 3: Studentnummer 
Utgivelsesdato: august 

Vi søker forskningsbaserte artikler som er særlig relevant for studenter, eksempelvis artikler som omhandler studie- eller undervisningsrelaterte forhold, utenomfaglige aktiviteter, fremtidig karriereplanlegging eller liknende problemstillinger som har betydning for studenters hverdag. 

Nummer 4: Regnskap, revisjon og skatt 
Utgivelse: oktober 

Fagredaktører: Kjell Magne Baksaas, Dosent ved USN Handelshøyskolen, og Tonny Stenheim, Professor ved USN Handelshøyskolen

Til dette nummeret søker vi særlig artikler som omhandler utarbeidelse, attestasjon eller bruk av bærekraftsrapporter og rapporter om annen ikke-finansiell informasjon. Vi søker også artikler som omhandler finansiell rapportering, finansiell revisjon eller skatt. Artiklene kan for eksempel ta utgangspunkt i nylig endrede krav og plikter om finansiell rapportering, revisjon eller skatt. Ved vurdering av bidragene vil vi det bli lagt vekt på diskusjon av praktiske implikasjoner.

Nummer 5: Helseøkonomi og helseledelse 
Utgivelse: desember 
Fagredaktører: Terje P. Hagen, instituttleder og professor ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Løpende utlysning: Foreslå temanummer i Magma 
Magma inviterer nå forskere og fagmiljøer til å sende inn forslag til nye temanumre i tidsskriftet. I hver utgivelse har Magma en egen del for forskning og viten, bestående av fagfellevurderte artikler og redaksjonelt vurderte fagartikler, samt en fagleder. Her tar vi opp aktuelle forskningstemaer og inviterer forskere til å bidra som gjesteredaktører. 

Disse utgavene er nå åpne for fagfellevurderte og redaksjonelle bidrag:

 

Magma0123_call for papers_ÅpentNummer

Magma0223_call for papers_Institusjonelle utfordringer og endringer etter en økonomisk nedgangsperiode

Magma0323_call for papers_Studentutgave 2023

Magma0423_call for papers_Revisjon og skatt

Magma0523_call for papers_Helseledelse_helsepolitikk og helseøkonomi

Call for temanummer- løpende

 

Bruk av artikler i Magma

Tidsskriftartikler skal normalt fremgå slik i referanselister:

Forfatternavn. År. Artikkelens tittel. Tidsskriftets tittel, årgang (hefte): sidetall. Eks: Grytten, Ola. 2009. Boligboble? Empiriske Indikatorer i historisk perspektiv. Magma 5 (12): 26-39.

Elektroniske tidsskriftartikler

Elektroniske tidsskriftartikler som utgis parallelt i trykt form, settes i referanselisten opp på samme måte som den trykte. Vi anbefaler å ta med URL til den aktuelle artikkel.

Redaksjonsråd

Magmas redaksjonsråd er Econas fagråd.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.