Om Magma

Magma er Norges største fagtidsskrift for økonomi og ledelse. Fagtidsskriftet er inne i sin 25. årgang, men er en del av Econas tidsskrifttradisjon som strekker seg helt tilbake til 1939.

Tidsskriftet Magma er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift på nivå 1. Magma er i tillegg Econas medlemstidsskrift, og distribueres til alle organisasjonens medlemmer. Tidsskriftet produseres av Econa Informasjonsservice med redaksjonell støtte fra Cappelen Damm Akademisk. Opplag i 2022 var i gjennomsnitt 22 000.

Magmas formål er å bidra til kunnskapsutvikling, refleksjon og debatt innenfor feltet økonomi og ledelse. Et sentralt mål er å styrke kommunikasjonen mellom forskere og utøvere på de ulike fagområdene.

Dette vil vi oppnå gjennom å:

  • formidle kunnskap fra forskning gjennom vitenskapelige artikler
  • presentere ulike faglige synsvinkler gjennom kortere kommentarartikler
  • belyse praktiske problemstillinger gjennom cases og intervjuer
  • publisere bidrag fra både forskere og aktører i næringsliv og offentlig sektor

Tidsskriftet har normalt 124 sider. Tidsskriftet har faste seksjoner: en magasindel, og en forsker- og vitendel. Magma er medlem av Fagpressen og blir opplagskontrollert to ganger per år.

På denne siden finner du:

Ansvar

Parallellpublisering

Rettigheter

Om innhold

Invitasjon til å bidra med  fag- og forskningsartikler

Temaplan

Medieplan

Bruk av artikler

Elektroniske tidsskriftartikler

Redaksjonsråd

Ansvar

Ansvarlig redaktør for nettsidene til Magma på nye.econa.no er Gry May Ljøterud. Magma redigeres etter redaktørplakaten.

Parallellpublisering

Magma parallellpubliseres, dvs. at alt innhold i papirutgaven legges ut på Internett. I tillegg publiseres det korte nyhetssaker på nettsidene i forbindelse med kommende utgivelser. Det daglige redaktøransvaret for nettstedet er delegert til Econas administrasjon. 

Rettigheter

Magma utgis av Econas Informasjonsservice AS, som har opphavsrett (copyright ©) til artikler publisert på www.old.magma.no og nye.econa.no, så fremt ikke annet er opplyst i den enkelte artikkel. Artikler kan ikke gjengis i sin helhet uten avtale med Magma. Om det fra andre nettsider opprettes permanente lenker til Magmas nettsider, ser vi gjerne at vi informeres om dette.

Om innhold

Artikler på Magma.no gjengis i fulltekst, og ikke som faksimiler av den trykte utgaven. Dessverre betyr dette også at en del av figurene, spesielt i tidlige utgaver,  bærer preg av datidens billedkvalitet hva angår web-tilrettelagte bildeformater. 

Invitasjon til å bidra med fag- og forskningsartikler til Magma

Nærmere 700 forskere, journalister og ansatte i næringslivet har bidratt med innhold til Magma siden starten i 1998. Interesserte bidragsytere kan ta kontakt med:
Prosjektleder for Magma forskning; Simon Aase, Cappelen Damm Akademisk,  magma@cappelendamm.no
 

Løpende utlysning: Foreslå temanummer i Magma 
Magma inviterer nå forskere og fagmiljøer til å sende inn forslag til nye temanumre i tidsskriftet. I hver utgivelse har Magma en egen del for forskning og viten, bestående av fagfellevurderte artikler og redaksjonelt vurderte fagartikler, samt en fagleder. Her tar vi opp aktuelle forskningstemaer og inviterer forskere til å bidra som gjesteredaktører.

Temaplan 2024

0124: Digitalisering av offentlig sektor, del 1
Utgivelsesdato: 28. februar

Hovedfokuset i utgaven er innen organisasjonsteori, men temanummeret vil invitere bidrag fra bredden av det økonomiske fagfeltet, og kan dekke temaer som politikk, finansiering, styring, organisering, arbeidsmåte, og ledelse.

Fagredaktører: Professor Torstein Nesheim, SNF/NHH og professor Torgeir Dingsøyr, NTNU

0224: Digitalisering av offentlig sektor, del 2
Utgivelsesdato: 29. mai

Fagredaktører: Professor Torstein Nesheim, SNF/NHH og professor Torgeir Dingsøyr, NTNU

0324: Studentnummeret 2024
Utgivelsesdato: 7. august

Tema er den norske arbeidslivsmodellen, og hvordan denne behandles i økonomiutdanningene. 

Fagredaktør: Dekan og professor Monica Rolfsen, NTNU

0424: Fremtidens handelshøgskoler
Utgivelsesdato: 16. oktober

Hvordan bør framtidens handelshøyskoler se ut i lys av de endringene vi ser i nasjonale og internasjonale rammebetingelser? I dette temanummeret ønsker vi velkommen artikler som har som mål å dele forskningsbaserte resultater og praktiske erfaringer som kan bidra til ytterligere utdanningskvalitet innenfor det økonomisk-administrative fagområdet.  

Fagredaktører: Førsteamanuensis June Doornich, Nord Universitetet og førsteamanuensis Trond Vegard Johannessen, NHH

0524: Regnskap, revisjon og skatt
Utgivelsesdato: 27. november

Vi ønsker at 2024-nummeret skal være bredt i temaer rundt regnskap, revisjon og skatt. 2023-nummeret vil i stor grad sette søkelys på bærekraft; dette vil fortsatt være høyst aktuelt tema for 2024-nummeret, men det er også ønskelig å gjenspeile bredden i fagområdet.

Fagredaktør: Førsteamanuensis Kjell Ove Røsok, NHH og førsteamanuensis Finn Kinserdal, NHH

Disse utgavene er nå åpne for fagfellevurderte og redaksjonelle bidrag:

Bidrag til Magma 0424

Bidrag til Magma 0524

Medieplan

Last ned medieplan for 2024 her: Medieplan Magma 2024 (pdf)

Bruk av artikler i Magma

Tidsskriftartikler skal normalt fremgå slik i referanselister:

Forfatternavn. År. Artikkelens tittel. Tidsskriftets tittel, årgang (hefte): sidetall. Eks: Grytten, Ola. 2009. Boligboble? Empiriske Indikatorer i historisk perspektiv. Magma 5 (12): 26-39.

Elektroniske tidsskriftartikler

Elektroniske tidsskriftartikler som utgis parallelt i trykt form, settes i referanselisten opp på samme måte som den trykte. Vi anbefaler å ta med URL til den aktuelle artikkel.

Redaksjonsråd

Magmas redaksjonsråd er Econas fagråd.