Om Magma

Magma er Norges største fagtidsskrift for økonomi og ledelse. Fagtidsskriftet er inne i sin 14. årgang, men er en del av Econas tidsskrifttradisjon som strekker seg helt tilbake til 1939.

Tidsskriftet Magma er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift på nivå 1. Magma er i tillegg Econas medlemstidsskrift, og distribueres til alle organisasjonens medlemmer. Tidsskriftet produseres av Fagbokforlaget AS. Opplag i 2014 var i gjennomsnitt 18 234.

Magmas formål er å bidra til kunnskapsutvikling, refleksjon og debatt innenfor feltet økonomi og ledelse. Et sentralt mål er å styrke kommunikasjonen mellom forskere og utøvere på de ulike fagområdene.

Dette vil vi oppnå gjennom å:

  • formidle kunnskap fra forskning gjennom vitenskapelige artikler
  • presentere ulike faglige synsvinkler gjennom kortere kommentarartikler
  • belyse praktiske problemstillinger gjennom cases og intervjuer
  • publisere bidrag fra både forskere og aktører i næringsliv og offentlig sektor

Tidsskriftet har normalt 84 sider, og er trykket i fire farger på glanset papir. Tidsskriftet har faste seksjoner, en fagdel, en aktualitetsdel en del med foreningsnytt. Magma er medlem av Fagpressen og blir opplagskontrollert to ganger per år.

Ansvar

Ansvarlig redaktør for nettsidene til Magma – www.magma.no - er Charlotte Hartvigsen Lem. Magma redigeres etter redaktørplakaten.
 

Parallellpublisering

Magma parallellpubliseres, dvs. at alt innhold i papirutgaven legges ut på Internett. I tillegg publiseres det korte nyhetssaker på nettsidene i forbindelse med kommende utgivelser. Det daglige redaktøransvaret for nettstedet er delegert til Econas administrasjon. 

Rettigheter

Magma utgis av Econas Informasjonsservice AS, som har opphavsrett (copyright ©) til artikler publisert på www.old.magma.no og nye.econa.no, så fremt ikke annet er opplyst i den enkelte artikkel. Artikler kan ikke gjengis i sin helhet uten avtale med Magma. Om det fra andre nettsider opprettes permanente lenker til Magmas nettsider, ser vi gjerne at vi informeres om dette.

Om innhold

Artikler på Magma.no gjengis i fulltekst, og ikke som faksimiler av den trykte utgaven. Dessverre betyr dette også at en del av figurene, spesielt i tidlige utgaver,  bærer preg av datidens billedkvalitet hva angår web-tilrettelagte bildeformater. 

Bidrag til Magma

Nærmere 700 forskere, journalister og ansatte i næringslivet har bidratt med innhold til Magma siden starten i 1998. Videre nedover finner du informasjon om hvordan DU kan bidra.

Frilansjournalister - andre bidragsytere

Magma er interessert i gode og aktuelle saker om innenfor fagspekteret økonomi og ledelse, og om norske langtidsutdannende økonomer. Interesserte bidragsytere kan ta kontakt med ansvarlig redaktør Charlotte Hartvigsen Lem i Fagbokforlaget.
 

Last ned forfatterveiledning for 2021

Disse utgavene er nå åpne for redaksjonelle bidrag:

AFA og bærekraftig analyse

Disse utgavene er nå åpne for fagfellevurderte og redaksjonelle bidrag:

Pandemi og arbeidsmarked

Studentutgave

Regnskap og revisjon

Bruk av artikler i Magma

Tidsskriftartikler skal normalt fremgå slik i referanselister:

Forfatternavn. År. Artikkelens tittel. Tidsskriftets tittel, årgang (hefte): sidetall. Eks: Grytten, Ola. 2009. Boligboble? Empiriske Indikatorer i historisk perspektiv. Magma 5 (12): 26-39.

Elektroniske tidsskriftartikler

Elektroniske tidsskriftartikler som utgis parallelt i trykt form, settes i referanselisten opp på samme måte som den trykte. Vi anbefaler å ta med URL til den aktuelle artikkel.

Ekstern informasjon

En ytterligere veiledning til sitering og bruk av referanser kan du finne her.

Redaksjonsråd

Charlotte Hartvigsen Lem

Charlotte Hartvigsen Lem er ansvarlig redaktør i Magma.

Inge Jan Henjesand

Inge Jan Henjesand er rektor ved Handelshøyskolen BI. Han har doktorgrad fra Norges Handelshøyskole.

Arne Selvik

Arne Selvik er siviløkonom og sosiolog. Han er kommunikasjonsdirektør, redaktør og fagbokforfatter i AFF ved Norges Handelshøyskole. Jobber blant annet for Solstrandprogrammet og med styreutvikling. Har vært direktør for Industriøkonomisk Institutt, administrasjonsdirektør i Bergen kommune og meklingsmann hos Riksmeklingsmannen.

Marianne M. Aamodt

Marianne M. Aamodt er Chief Controller i Aker Solutions. Hun er siviløkonom og MBA, og har hatt flere ledende stillinger i Hydro Aluminium, sist som fabrikksjef på Raufoss.

Olav Rune Øverland

Olav Rune Øverland er partner og daglig leder i Wassum Investment Consulting AS. Han er siviløkonom, sosialøkonom og autorisert finansanalytiker (AFA), og har blant annet vært administrerende direktør for Skandia Kapitalforvaltning ASA.