Medlemmer i perioden 2021-2022:

  • Leder: Inge Jan Henjestad – Handelshøyskolen BI
  • Bram Timmermans, professor i organisasjonsteori ved NHH
  • Gudrun Thorsheim, rådgiver i NBIM
  • Bendik Meling Samuelsen, prorektor for studier og programmer, Handelshøyskolen BI
  • Mailen Tollånes Greve, head of digital academy, Equinor
  • Christoffer Nøkleby, daglig leder, Bleed
Les mer om fagutvalgets oppgaver og mandat i Econas vedtekter § 3.4.1.

Bli medlem

Vi har regnet på det! Det lønner seg å være medlem i Econa. I tillegg til å forhandle frem gode medlemsfordeler, er vi der for deg når du trenger juridisk støtte, karriereråd og faglig utvikling.

Meld deg inn