Konkurransebegrensninger i arbeidsforholdet – hva bør du akseptere?

Flere økonomer får jobber der arbeidsgiveren vil at de skal akseptere konkurranseklausuler eller kundeklausuler. Hva bør du vurdere før du signerer en slik klausul?

Gruppearbeid

Foto: iStock

Mange skriver under på arbeidsavtaler som inneholder konkurranseklausuler eller kundeklausuler uten å ha noe særlig valg. Problemene oppstår når du skal søke ny jobb. For har du egentlig lov til å takke ja til det nye jobbtilbudet?

Hva er en konkurranseklausul?

Konkurranseklausuler er avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre en stilling hos en annen arbeidsgiver, eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør.

Hva er kundeklausuler?

Kundeklausuler er avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør.

Når er klausulen gyldig?

Konkurranseklausuler må inngås skriftlig for å være bindende. De kan bare gjøres gjeldende i den utstrekning det er nødvendig for å ivareta arbeidsgivers behov for vern for konkurranse.

Eksempel
Hvis arbeidstaker har innsyn i bedriftshemmeligheter og know-how som er utviklet i virksomheten eller har en overordnet eller ledende stilling i virksomheten.

Konkurranseklausuler kan kun gjøres gjeldende i inntil ett år etter ansettelsesforholdets opphør, altså etter utløpet av oppsigelsestiden. Hvis konkurranseklausulen gjøres gjeldende, plikter arbeidsgiver å betale kompensasjon til arbeidstaker.

Ved kortvarige ansettelsesforhold vil det som regel ikke være behov for konkurranseklausul.

Hva sier loven om konkurranseklausuler og kundeklausuler?

Kapittel 14 A i arbeidsmiljøloven omhandler regler om konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler.

 • Konkurranseklausuler kan bare brukes når arbeidsgiver har et særlig behov for vern mot konkurranse.
 • Maksimal karantenetid er ett år.
 • Arbeidsgiver må betale full lønn i karanteneperioden for inntekt opp til 8 x folketrygdens grunnbeløp (se hvor mye en G er på NAV.no) og 70 prosent av inntekt mellom 8 G og 12 G.
 • Det kan gjøres fradrag for inntil halvparten av kompensasjonen for arbeidsinntekt arbeidstaker har hos annen arbeidsgiver i karanteneperioden.
 • Ved forespørsel fra arbeidstaker skal arbeidsgiver innen fire uker besvare om og i hvilken utstrekning en konkurranseklausul vil bli gjort gjeldende.

Dette bør du tenke på før du signerer

Før du signerer en konkurranseklausul, bør du vurdere følgende:

 1. Det grunnleggende utgangspunktet er at det skal være en rimelig grunn for at arbeidsgiver skal kunne pålegge arbeidstageren begrensninger i mulighetene til fremtidig arbeid. Den rimelige grunnen vil for eksempel kunne være at man vil få adgang til fortrolige opplysninger som kan benyttes i konkurrerende virksomhet.

  Eksempel
  Et eksempel på dette kan være muligheten til å utnytte konfidensiell prisinformasjon til fordel for en ny arbeidsgiver. Hvis arbeidsgiver ikke har et berettiget behov for å beskytte seg mot konkurranse, bør man ikke akseptere en konkurranseklausul.

 2. Sørg for at avtalen i realiteten ikke vil være et yrkesforbud. Tenk litt gjennom på forhånd hvilke typer jobber som er aktuelle i fremtiden og vurder om klausulen rammer dette. Mange klausuler er svært vide i sine formuleringer, for å dekke opp for alle mulige eventualiteter. Når det er snakk om å begrense muligheten for fremtidig arbeid, bør imidlertid klausulen begrenses og konkretiseres i størst mulig utstrekning.

 3. Tidsperspektiver er også viktig – hvor lenge vil det kunne være et berettiget behov for beskyttelse mot konkurrerende virksomhet? Dette må knyttes opp mot hvor lenge den kunnskap du har opparbeidet deg vil kunne brukes i konkurransen. Husk at i et dynamisk konkurransesamfunn vil mye av kunnskapen være utdatert.

Ta derfor kontakt med Econas advokater før du signerer konkurranseklausulen, så kan vi hjelpe til med utformingen av klausulen og forhandling med potensiell arbeidsgiver. Dette kan du spare mye penger på i fremtiden!

Er arbeidsavtalen din fra før 2016?

Arbeidsavtaler fra før 2016 som inneholder konkurranseklausuler, bør ha blitt revidert for å være i tråd med gjeldende lovbestemmelser.

Hvis dette ikke har skjedd, bør du kreve at arbeidsgiver ajourfører kontrakten din. Dette for å unngå tolkningstvil og mulige tvister med arbeidsgiver, særlig i forbindelse med jobbskifte.

Kontakt advokatene våre for gratis bistand i arbeidslivssaker.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.