Sjekkliste ved sluttpakke

Mange arbeidsgivere løser oppsigelser med sluttpakker. Dette må du få med i sluttavtalen din.

Innholdet i sluttavtaler varierer. Vi har tips til hvilke punkter som vil sikre begge parter en ryddig avtale. Her er punktene du bør få inn i sluttpakken din:

 • Avtalens parter
 • Bakgrunnen for at avtalen inngås – dette er viktig for å unngå ventetid på dagpenger hos NAV
 • Tidspunktet arbeidstakeren fratrer stillingen
 • Tidspunkt for når ansettelsesforholdet opphører
 • Antall måneders lønnskompensasjon (etterlønn)
 • Tidspunktet arbeidstaker står fritt til å tiltre ny stilling
 • Mulighet til å ta nytt arbeid i etterlønnsperiode uten fradrag for inntekt hos ny arbeidsgiver
 • Garantilønn til utbetaling dersom arbeidstakeren ikke har fått ny jobb når etterlønnsperioden utløper
 • Om og eventuelt hva slags informasjon som skal gis eksternt og internt om bakgrunnen for at arbeidstakeren slutter
 • Tidspunkt for gjennomgang og sletting av e-poster
 • Levering eller overtakelse av utstyr som tilhører arbeidsgiver (husk skatteplikt for telefon og PC)
 • Attest og referanser
 • Eventuell støtte til jobbsøkerkurs/karriererådgivning
 • Avklaring av eventuelle konkurranseregulerende bestemmelser
 • Om fortrinnsretten til ny ansettelse beholdes eller frafalles
 • Fratredelse fra eventuelle styreverv
 • Pensjonsopptjening og forsikringsordninger
 • Feriepenger og avvikling av gjenstående feriedager
 • Innløsning av eventuelle aksjer eller opsjoner
 • Oppgjør av tilgodehavende bonus
 • Oppgjør av arbeidstakers eventuelle tilgodehavende
 • Oppgjør og sletting av eventuelle lån
 • Konfidensialitet om avtalens innhold
 • En klausul som bekrefter at partene ved inngåelsen av avtalen ikke har noen ytterligere krav mot hverandre

En gjennomtenkt avtale vil redusere sannsynligheten for etterfølgende uenighet og være vel anvendt tid.

Kontakt advokatene våre for gratis bistand i arbeidslivssaker.