Dette må du tenke på før du sier opp jobben din

Vil du videre i karrieren og vurderer å si opp jobben? Her er fire ting du bør vurdere før du sender sjefen oppsigelsen din.

Foto:

De fleste av oss vil komme i en situasjon der vi av ulike årsaker ønsker å bytte jobb. Det kan være fordi vi ikke får benyttet kompetansen vår, ikke trives, ikke tjener nok, eller rett og slett ønsker oss utfordringer.

Men før du leverer oppsigelsen din, bør du gjøre deg opp noen tanker om hvilke forpliktelser du har. Glipper du på disse, kan det bli en kostbar affære.

Her er fire forhold du bør ha tenkt gjennom før du sier opp.

Vil du begynne i ny jobb før oppsigelsestiden er ferdig?

Hva gjør du hvis du mottar et spennende jobbtilbud som krever snarlig tiltredelse?

Først og fremst – sjekk hvor lang oppsigelsestid du har (som oftest en–tre måneder), og vær spesielt oppmerksom på at det er egne regler for oppsigelse hvis du er i prøvetid.

Arbeidsavtalen er en av de viktigste avtalene du kan inngå. Vi forteller deg hva du bør få med i kontrakten.

Utgangspunktet er at du som arbeidstaker har arbeidsplikt ut oppsigelsestiden. Forpliktelsene i jobben din er de samme i oppsigelsestiden som dem du har før oppsigelsen ble levert inn. Hvis du har behov for å gå tidligere, er du med andre ord avhengig av arbeidsgivers velvilje. Du må derfor komme til enighet med arbeidsgiver om å få avslutte arbeidsforholdet før oppsigelsestidens utløp. Dersom arbeidsgiver avslår, er du som arbeidstaker forpliktet til å oppfylle forpliktelsene i arbeidskontrakten ut tiden.

Ofte ser vi imidlertid at partene kommer til en enighet om et tidligere opphør i arbeidsforholdet mot at man for eksempel er tilgjengelig for spørsmål i en overgangsperiode.

Ferie i oppsigelsestiden

Hva med å ta ut ferie i oppsigelsestiden? Her er det arbeidsgiver som har styringsretten. Dette betyr at arbeidsgiver kan bestemme når ferien din skal avvikles, for å sikre driften. Men du har uansett krav på å få ta ut 18 feriedager i løpet av hovedferieperioden (fra 1. juni til 30. september).

Selv om du skulle få aksept for å ta ut ferie i oppsigelsestiden, er det ikke fritt frem å begynne i ny jobb av hensyn til lojalitetsplikten – som også består ut oppsigelsestiden.

Har du fått studiestøtte og er ilagt bindingstid?

Arbeidsgiverstøttet videre- og etterutdannelse blir mer og mer vanlig, med tilsvarende avtaler om bindingstid. Det er ikke uvanlig at det avtales en slik bindingstid, der du etter utdanning binder deg til å være ansatt i virksomheten en viss periode. Hvis du tiltrer i en ny jobb før bindingstiden er utløpt, kan du risikere tilbakebetalingskrav for hele eller deler av beløpet.

Enkelte bindingsavtaler inneholder klausuler om tilbakebetaling av hele utdanningskostnaden hvis arbeidstaker slutter i den avtalte bindingsperioden, selv om avtalens utløp kun er noen måneder unna. Slike avtaler vil ikke nødvendigvis stå seg etter en domstolsprøving i henhold til avtaleloven. Andre avtaler forplikter arbeidstakeren til å tilbakebetale i en slags trappetrinnsmodell, som i praksis innebærer at jo mer av bindingstiden som er tilbakelagt, desto mindre blir beløpet du må betale tilbake hvis du vil slutte før avtalen utløper.

Hvis du har et ønske om avslutte arbeidsforholdet tidligere, men begrenses av en bindingsklausul, er det lurt å opprette dialog med arbeidsgiver med sikte på å komme frem til en løsning. En løsning kan for eksempel være at du tilbakebetaler en andel av det beløpet arbeidsgiver har investert. Econa hjelper deg gjerne med denne dialogen.

Har du krav på bonus når du har sagt opp stillingen din?

Mange har bonus som en del av lønnen sin. Sett deg inn vilkårene for utbetaling av bonus slik at denne ikke går tapt. Men mange opplever dessverre at formuleringene i arbeidsavtalen eller bonusordningen burde vært formulert klarere, og at det blir diskusjon rundt dette punktet.

Et forhold vi jevnlig støter på, er krav om at arbeidstaker må stå i «uoppsagt stilling på utbetalingstidspunktet». Dersom du ikke er oppmerksom på dette, og sier opp stillingen din før bonusutbetalingen, men likevel er i jobb i oppsigelsestiden, kan det fort medføre at arbeidsgiver ikke utbetaler bonus. Ofte er heller ikke utbetalingstidspunktet nærmere presisert – det skjer «på virksomhetens tidspunkt for bonusutbetaling». Og dette gjør det enda vanskelig å få timet oppsigelsen.

Mener du at du har krav på en bonus du ikke har fått utbetalt, eller at det er tvil om du er berettiget til bonus, ta kontakt med advokatene våre.

Har du konkurranse- eller kundeklausuler eller liknende i avtalen din?

Flere av medlemmene våre har klausuler i arbeidskontrakten som legger begrensninger på hvem som kan bli deres nye arbeidsgiver – såkalte konkurransebegrensende klausuler. Ofte har klausulene også betydelige bøter ved brudd.

Hvis du har en slik klausul i arbeidskontrakten din og vurderer å si opp for å jobbe hos en potensiell konkurrent eller hos en kunde, bør du avklare om arbeidsgiveren din vil gjøre klausulen gjeldende. Du er ikke forpliktet til å oppgi bakgrunnen for hvorfor du ønsker redegjørelse.

Du kan kreve at arbeidsgiver vurderer dette når som helst i løpet av ansettelsesforholdet, det trenger ikke være akkurat når du er i forhandling om ny jobb.

Forespørselen skal besvares innen fire uker, og arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse skal fremgå. En slik redegjørelse vil da kunne avklare om du kan tiltre hos en konkret arbeidsgiver eller ikke. Redegjørelsen vil være bindende i tre måneder, og uansett ut oppsigelsestiden.

Hvis arbeidsgiveren ikke oppfyller kravene til redegjørelse, bortfaller konkurranseklausulen. I tillegg må også arbeidsgivers begrunnelse for hvorfor en konkurranseklausul skal komme til anvendelse undergis en vurdering. Dersom begrunnelsen ikke oppfyller arbeidsgivers behov for beskyttelse, bortfaller konkurranseklausulen også på dette grunnlaget.

Hva bør du vurdere før du signerer?

Søk råd hos oss før du sier opp

Hvis du vurderer å si opp og er usikker på hvilke rettigheter og plikter du har ifølge kontrakten din, ta gjerne kontakt med advokatene våre for nærmere bistand. Vi har bred erfaring både med avtaleinn­gåelser og tolkning av allerede eksisterende arbeidskontrakter.

Kontakt Econas advokater!