Slik skriver du en god CV

Vi lærer deg triksene som får CV-en din til å skille seg ut fra mengden.

To som titter på en CV

Foto:

Formålet med en CV er å gi arbeidsgiver en enkelt innføring i hva du kan og hvorfor du kan det. Ingen ansetter på bakgrunn av CV-en alene, men det kan være den som avgjør om de gidder å lese søknaden din.

Slik skriver du en god jobbsøknad

Før du setter i gang med CV-en, anbefaler vi at du gjør en kompetanseanalyse av deg selv. Lag deg en liste over alt du kan. Ikke bare gjennom skolekunnskap og jobberfaring, men også kurs, verv, fritidsaktiviteter, hobbyer og aktiviteter. Skill mellom harde og myke ferdigheter.

Når du søker på en jobb, skal du alltid legge ved en CV som er skreddersydd til akkurat den stillingen du søker på. Derfor bør du også gjøre en grundig matchanalyse av stillingen og bedriften.

Etter at du har gjort disse analysene, kan du sette i gang med selve CV-skrivingen. Husk å sjekke om bedriften har egne krav til CV-en, og bruk matchanalysen til å avgjøre hvilke opplysninger du skal ta med.

Dette er CV-feilene du må unngå.

Format

En CV skal være oversiktlig og lett å lese. Her er noen generelle regler:

 • Bruk en font som er lett å lese. Arial og Verdana er rene og tydelige, og like lette å lese på skjerm som på papir.
 • Bruk samme font i hele dokumentet.
 • Bruk fet skrift, store bokstaver eller kursiv til utheving.
 • List alltid opp det nyeste først.
 • Bruk bare måned og år, ikke nøyaktige datoer.
 • Bruk samme format for tidsbetegnelser gjennom hele dokumentet, for eksempel «01.2015», «januar 2015» eller «jan 2015».
 • CV-en bør ikke overskride to–tre sider. Er du nyutdannet, bør du holde deg til én side.
 • Skriv på samme språk som utlysningsteksten.
 • Undersøk om det er stilt spesifikke krav til CV-en i stillingsannonsen.

Personalia

Under personalia er det noen opplysninger du må ha med, mens andre er valgfrie.

Du må ha med:

 • fullt navn, med mindre du har et mellomnavn du aldri bruker
 • postadresse
 • telefonnummer
 • e-postadresse som ser profesjonell ut (ikke tull eller andre tall enn fødselsår)

Hvis du har satt opp en effektiv LinkedIn-profil du bruker aktivt, kan du med fordel ta med kortlenken dit.

Du trenger ikke ha med:

 • fødselsdato – det skal ikke ha noen innvirkning på ansettelsesprosessen
 • sivilstatus – det skal ikke ha noen innvirkning på ansettelsesprosessen, men kan iblant slå negativt ut likevel
 • nasjonalitet – med mindre du søker deg til et internasjonalt selskap på engelsk, og nasjonaliteten din ikke er innlysdende ut ifra navn og CV

Bilde

Det er valgfritt om du vil inkludere bilde i CV-en. Her er noen punkter du bør tenke over før du bestemmer deg:

 • I utgangspunktet skal ansettelser skje på bakgrunn av faglig og personlig egnethet, ikke utseende.
 • Forskning viser at de fleste gjør seg opp et inntrykk av en person basert på en kombinasjon av vedkommendes utseende og ens egne personlige erfaringer. Du kan derfor ikke vite om et bilde vil gi et positivt eller negativt inntrykk.
 • Et bilde gir den som leser søknaden en knapp å henge deg på, og vedkommende vil da huske deg lettere.
 • Hvis du deler navn med mange andre, kan et bilde hjelpe arbeidsgiveren å finne frem til deg når hun googler deg. (Finn ut hvordan du rydder opp i Google-resultatene dine.)

Hvis du velger å legge ved et bilde, må det være profesjonelt, pent og relativt nytt.

Nøkkelkvalifikasjoner

Dette punktet skal være en kort oppsummering av hvem du er og hvorfor akkurat du er den perfekte kandidaten for stillingen. Dette er utrolig viktig for å fange oppmerksomheten til leseren. Hvis ikke arbeidsgiveren synes nøkkelkvalifikasjonene dine er gode nok, vil de heller ikke ønske deg som kandidat.

Bruk matchanalysen til å finne ut hvilke av kvalifikasjonene dine du skal sette opp her. Her har du sjansen til å vise at du er løsningen på problemet de har beskrevet i stillingsannonsen.

Du kan bruke enten stikkord eller setninger. Ta hensyn til både bedriftsanalysen du har gjort og dine personlige preferanser når du velger oppsett. Som tommelfingerregel bør nøkkelkvalifikasjonene inneholde:

 • din profesjonelle rolle – tittel, nivå og bransje
 • din nøkkelkompetanse – svar på behovene som er presentert i stillingsutlysningen
 • relevante utmerkelser, resultater og suksesser

Nøkkelkvalifikasjonene dine bør være dokumenterbare påstander. Mange skriver litt vage påstander som: «Jeg er blid og effektiv, har gode kunnskaper innen økonomi og trives godt med gruppearbeid», men her bør du heller være spesifikk og vise til hvordan eller hvorfor du kan det du sier.

Stikkordsbasert eksempel

 • Nyutdannet siviløkonom med 3 års erfaring innen prosjektledelse.
 • Ledet flere prosjekter innen prosess-effektivisering.
 • Særlig god på effektivisering av arbeidsrutiner.
 • Prosjektbasert erfaring med data-analyse og budsjettering.
 • Selvgående og best under press.

Setningsbasert eksempel
Jeg er en nyutdannet siviløkonom med 3 års erfaringen innen prosjektledelse. I min nåværende rolle har jeg ledet flere prosjekter innen prosesseffektivisering med svært gode resultater. Jeg har prosjektbasert erfaring med budsjettering og datanalyse, og et særlig talent for effektivisering av arbeidsrutiner. Jeg er selvgående, men trives også godt med teamarbeid. Jeg yter best under press.

Arbeidserfaring

Under dette punket lister du opp den arbeidserfaringen som er relevant for stillingen du søker på. Sett alltid opp det nyeste først. Du bør ha med:

 • fra–til (måned og år, ikke nøyaktig dato)
 • stillingstittel
 • arbeidssted
 • arbeidsoppgaver, ansvar, læringsutbytte og/eller resultater
 • stillingsbrøk hvis du jobbet mindre enn 100 prosent.

Vær bevisst når du velger ut informasjonen. Bestem rekkefølgen på arbeidsoppgavene ut ifra hvilken relevans de har for stillingen du søker på. Det beste er om du kan vise til konkrete resultater, måloppnåelse eller utmerkelser.

Eksempler
Mars 2015–august 2019: Avdelingsleder, marked og strategi – Konsulta AS.
Leder for et team på 20 kreative konsulenter. Øverste ansvarlig for planlegging og implementering av langsiktig markedsstrategi og gjennomføring for store, etablerte bedrifter i Norge og utlandet. Resultatene bikket 2,2 milliarder i økt fortjeneste totalt for kundene i perioden. Ansvar for budsjettering, planlegging og ressursfordeling internt.

August 2018–juni 2019: Bartender, Studentkroa AS.
Serverte drikke og snacks i høyt tempo til hundrevis av studenter på travle kvelder. Hjalp til med føring av lageroversikt og varebestilling. Håndterte store pengebeløp, førte kasserapporter og hadde ansvar for lukking på faste kvelder. Utviklet god rapport med stamkunder og var månedens ansatt to ganger.

Utdanning

List opp utdanningen din på samme måte som arbeidserfaringen, med det nyeste først. Ta med i betraktning hvor lenge det er siden du tok utdanningen. Hvis du har vært i arbeidslivet i 25 år, er karrieredetaljer mye viktigere enn tema for hovedoppgaven din.

Du må ha med:

 • fra/til (måned og år, ikke nøyaktig dato)
 • oppnådd tittel/navn på utdanningen
 • skole og sted

Vurder å ta med:

 • spesialiseringer
 • tema for eller tittel på større oppgaver og prosjekter

Har du utdanning fra utlandet, må du vurdere hvor kjent utdanningen og studiestedet er, og velge informasjon basert på det. Det kan være du bør inkludere en forklaring og oversettelse av karakter, NOKUT-godkjenning eller sammenlikning med norske alternativer. Hvis du har tatt en MBA eller annen utdanning der universitetets prestisje kan være avgjørende, bør du også nevne utdanningsstedets FT-ranking (hvis det er på lista) eller andre utmerkelser.

Eksempel
August 2016–juni 2019: Bachelor i økonomi og administrasjon, Handelshøyskolen BI Oslo. Fordypning i anvendt makroøkonomi. Skrev bacheloroppgave om påvirkningen økonomisk globalisering har på sykepleiere i Norge.

Verv og frivillig arbeid

Ta med etter behov og tilpass stillingen du søker på. Dette punktet brukes stort sett for å presentere overførbar kunnskap eller egenskaper, og du bør derfor beskrive punktene for å få frem disse.

Ta med:

 • fra til (måned og år, ikke nøyaktig dato)
 • organisasjon/prosjekt
 • formål og størrelse
 • ansvar og resultater

Eksempler
September 2018–nåværende stilling: Kasserer for Hakkebakkelia borettslag.
Borettslag med 68 boliger. Ansvarlig for innkreving av årskontingenter og betaling av fellesutgifter. Tett samarbeid med lederen i borettslaget og styret når det gjelder budsjettering samt små og store utfordringer. Presenterer økonomirapport til årsmøtet hvert år.

Juli 2018: Backstageansvarlig «Nilsen scenen» – sommerfestivalen i Lillehammer.
Ansvarlig for backstage-området på den tredje største scenen under hele festivaluka. Tok imot og var vertskap for flere store navn og band. Hadde ansvar for å dobbeltsjekke at raiderne var innfridd sammen med cateringansvarlig. Jobbet tett med sikkerhetsselskapet for å passe på at gjestelister, arbeiderlister og frivilliglister ble overholdt.

Kurs, IT, sertifikater, språk og annet

Dette punktet kan inneholde mye, men igjen må du spisse det til stillingen du søker på. Hvis du søker jobb som controller, er et kurs i lappeteknikk neppe relevant.

Du kan inkludere:

 • kurs – tid, sted og læringsutbytte
 • sertifiseringer – tid, sted, sertifisering og fra hvem (f.eks. organisasjon, råd eller departement)
 • språk – nivå og annen relevant informasjon (f.eks. «Bodde to år i Barcelona»)
 • IT-ferdigheter – programvare, nivå og relevant informasjon

Referanser

Som hovedregel skriver du at referanser kan oppgis på forespørsel. Men i noen situasjoner vil du kanskje sette dem opp på CV-en. Det kan være du vil vise arbeidsgiver en særlig relevant referanse – eller kanskje det står i stillingsannonsen at bedriften ønsker referanser oppgitt i CV-en.

Tenk på følgende når du velger referanser:

 • Velg noen som kan gi arbeidsgiver relevant informasjon.
 • Du må alltid spørre referansene om lov før du oppgir dem til arbeidsgiver.
 • Gi referansene stillingsannonsen, og del resultatene fra matchanalysen din. Da kan de forberede seg på hva arbeidsgiver kommer til å spørre om, og hvilke egenskaper de bør vektlegge.
 • Hold referansene informert gjennom prosessen. Si fra til dem når du har sendt CV og søknad, og også når arbeidsgiver spør etter referanser.

Fritidsinteresser

Fritidsinteresser sier noe om deg som person, og kan ofte bekrefte den overførbare kunnskapen og de myke ferdighetene du har satt opp. Men på den annen side skal ikke det du gjør på fritiden være relevant for om du får en jobb eller ikke. Det er derfor helt opp til deg om du vil ha med et slikt punkt. Vi anbefaler at du lar bedriftsanalysen være den avgjørende faktoren for om du har det med eller ikke.

Lag en brutto CV

Start med å lage en brutto CV, det vil si en CV der du inkluderer alt: all utdanning, alle stillinger, alle verv og alle kvalifikasjoner. Denne CV-en kan godt bli lang, for det er bare du som skal se den.

Når du har en brutto CV, blir det enklere for deg å tilpasse den til spesifikke stillingsannonser. Det vil også gjøre det lettere å se overforbar kunnskap du kan ta med, som du kanskje ellers ville glemt eller oversett.

Hvis du har mange års arbeidserfaring, trenger du ikke inkludere småjobber og verv du hadde langt tilbake i tid. Men er du nyutdannet, bør du skrive opp også disse på din brutto CV. Du vil trenge dem for å vise at du har motivasjon, engasjement, samarbeidsvilje eller andre ferdigheter matchanalysen har vist at bedriften leter etter.

Hull i CV-en

Har du hull i CV-en? Det er nesten alltid bedre å fortelle hva du gjorde enn å hoppe over ett eller to år i kronologien. Du kan skrive at du hadde et friår, var på reise, gikk arbeidsledig eller annet. Det viktigste er at du forteller hva du fikk ut av det – hvilke egenskaper, ferdigheter og erfaringer det styrket, og hva du lærte.

Trenger du CV-hjelp?

Er du usikker på om du har spisset CV-en skikkelig eller om søknaden din er god nok? La våre jobbsøkereksperter gå gjennom søknaden og CV-en din før du sender dem! Tilbudet gjelder for Econa-medlemmer som har ordinært medlemskap eller går siste året på master.

Få hjelp til å skrive CV og jobbsøknad