Gjør en kompetanseanalyse av dine harde og myke ferdigheter

Synes du det er vanskelig å definere hvilke ferdigheter du har, og hvordan de er relevante for en stillingsutlysning? Gjør en ferdighetsanalyse av deg selv.

Det er lett å undervurdere seg selv når man leser stillingsannonser. De er gjerne fulle av kompetansekrav, ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper. Tilsynelatende leter alle arbeidsgivere etter en person som kan «alt».

Men arbeidsgivere ser etter arbeidstakere med den riktige kunnskapen for stillingen, og er gjerne mindre opptatt av hvor den kommer fra. Gjør du en ærlig kompetanseanalyse av deg selv, vil du ofte se at du innfrir flere av punktene på arbeidsgiverens ønskeliste enn du tror.

Lag deg en liste over alt du kan. Ikke bare gjennom skolekunnskap og jobberfaring, men også kurs, verv, fritidsaktiviteter, hobbyer og aktiviteter. Skill mellom harde og myke ferdigheter.

Harde ferdigheter

Harde ferdigheter er konkrete og synlige; kunnskap som kan dokumenteres eller måles med en test. Du har som oftest tilegnet deg dem i en formell setting, som skole, opplæring, kurs eller trening, eller gjennom øvelse og eksperimentering. Dine harde ferdigheter inkluderer blant annet:

 • fagkunnskap
 • språkferdigheter
 • programvare du kjenner
 • prosesser du kan gjennomføre
 • maskiner og verktøy du kan bruke
 • kreative ferdigheter og teknikker du har tatt kurs eller fått opplæring i
 • førstehjelp
 • instrumenter du kan spille, idrett du er god i, selvforsvarstrening, og så videre.

Utdanning

Skriv ned all utdanningen du har og lag et punkt for hvert år/kurs, eller for hvert fag du har tatt. Under hvert punkt oppsummerer du hvilke harde ferdigheter du har tilegnet deg, med en setning eller to. Det er en god idé å inkludere en benevner for nivået du ligger på.

Eksempel

 • Skatteregler 101: Jeg fikk grunnleggende kunnskap om skatteregler og hvordan jeg kan navigere meg frem til informasjonen jeg trenger om temaet.
 • Skatteregler 301: Jeg fikk inngående kunnskap om skatteregler, skatteforskrifter og fradragsordninger for næringslivet.

Arbeidserfaring

List opp all arbeidserfaringen din. Hva har du lært i hver jobb?

Eksempel

 • Butikkansatt nærbutikk: Jeg lærte å bruke POS-kassesystemer, kundebehandling og logistikksystem for varelager.
 • Regnskapsmedarbeider AS Regnskap: Jeg lærte å føre nøyaktig regnskap for små og mellomstore bedrifter, utviklet gode ferdigheter med VISMA og SKATT, lærte å bruke Excel som presentasjonsverktøy på et avansert nivå, fikk inngående kjennskap til de ulike leveringsprosessene i Altinn.

Andre harde ferdigheter

List opp andre harde ferdigheter, som programvare, språk, prosesser, verktøy, maskiner og annet, til du har en komplett liste. Ofte vil erfaringene også ha gitt deg myke ferdigheter. Noter deg det til senere.

Eksempel

 • Syv år med karate: Jeg har oppnådd brunt belte med to striper. I tillegg til svært gode ferdigheter i karate har jeg lært selvdisiplin, kroppskontroll og samarbeid.

Du har nå en liste over egenskapene dine og hvor de kommer fra. Denne lista gir deg et bedre utgangspunkt når du skal gjennomføre en matchanalyse senere i prosessen.

Myke ferdigheter

Myke ferdigheter er vanskeligere å definere. De listes ofte som «personlige egenskaper», og handler om hva du er god til uten at du har fått formell trening. Det kan være kommunikasjonsferdigheter, lederegenskaper, kreativitet, personlighet og arbeidsstil.

I et hav av kandidater med mer eller mindre identisk utdannelse og kompetanse, er det ofte de myke ferdighetene som blir avgjørende for hvem som når til topps. De kan gi arbeidsgiveren følelsen av at du er riktig person for både stillingen og arbeidsmiljøet.

Det er avgjørende at du kan underbygge de ferdighetene du sier du har, med eksempler. Det hjelper ikke å si du er flink til å samarbeide eller til å ta imot kritikk, hvis du ikke kan komme på et eneste eksempel på at dette har skjedd.

Har du for eksempel hatt deltidsstilling i barnehage, men føler ikke at det kan hjelpe deg på veien mot drømmejobben som revisor? Der tar du feil. Sannsynligvis utviklet du samarbeidsevne, kommunikasjonsferdigheter, pedagogiske egenskaper, kreativ tenkning og empati.

Og hvorfor ikke sette spillerfaring på CV-en? Kanskje har du utviklet ferdigheter som samarbeid, kommunikasjon, reaksjonsevne, planlegging, taktikk, romforståelse, improvisasjon, detaljstyring og å takle motgang. På spillerfaring.no lister Manpower opp egenskaper de mener ulike spill kan gi deg.

Personlige egenskaper

Skriv ned alle de egenskapene du føler beskriver deg, eller som du er god til.

Eksempler

kommunisere, skrive rapporter, introvert, organisert, sosiale medier, interkulturell kompetanse, god balanse mellom jobb og fritid, lytte, gjøre meg forstått, sprudle, bygge nettverk, negativ, motivere, kritisk tenkning, fortelle i narrativ (storytelling), research, løsningsorientert, ambisiøs, håndtere endringer, konflikthåndtering, humor, ta i mot kritikk, gruppeledelse, forhandle, estetikk, sterk, se sammenhenger, følelseshåndtering, etisk bevisst, bruke kroppsspråk, merkevareledelse, selvdisiplin, nysgjerrig, oppdatert på teknologi, utholdende, forstå kroppsspråk, krisehåndtering, selge, strategisk tenkning, motstandsdyktig, samarbeide med vanskelige mennesker, gi kritikk, empatisk, læringsvilje, skriveferdigheter, prosjektledelse, gir det lille ekstra, profesjonell, ekstrovert, bestemt, sosiale antenner, leseferdigheter, konkurranseinstinkt, problemorientert, delegere, småprate, kreativ, form og farge, presentasjonsteknikk, bevisst på mangfold, intervjuteknikk, gründerånd, fleksibel, forklare meg i korthet, vennlig, entusiastisk, godt skille mellom jobb og privatliv, internpolitikk, sta, beskrivelser, coache, inspirere, ser sammenhenger, spiller på lag, kundebehandling, stresshåndtering, kritisk tenkning, kunnskapsledelse, organisering, overtale, samarbeide, takle vanskelige/ubehagelige samtaler, talent ledelse, holde oversikt, positiv, lede, team building, gi tilbakemeldinger, ta avgjørelser, selvinnsikt, diplomati, selvgående, håndtere klager, effektiv, bli kjent med folk, selvtillit, teknisk, skrive søkander

Savner du noen ord som beskriver dine personlige egenskaper eller ferdigheter? Sett dem på lista.

Finn så et konkret eksempel på en situasjon der hver enkelt egenskap hjalp deg å løse et problem eller hadde betydning for hvordan du utførte en oppgave. Prøv å finne forskjellige eksempler for hver egenskap.

Hva kan du bruke analysene til?

Analysene av dine harde og myke ferdigheter gir deg et godt utgangspunkt for å bedømme hvilke stillinger du er kvalifisert til. Du har nærmest lagd et oppslagsverk over kunnskapen din.

Analysene gir deg også en fordel i jobbintervjuer, der du ofte vil bli bedt om å gi denne typen konkrete eksempler. Da er det gull verdt å ha ferdige formuleringer du kan bruke til å snakke om deg selv.

Slik blir du en attraktiv jobbsøker

Tilbudet gjelder for medlemmer som har ordinært medlemskap eller går siste året på master.