Gjør en grundig matchanalyse

Før du skriver en jobbsøknad, bør du gjøre en grundig matchanalyse av stillingen og arbeidsplassen.

En matchanalyse er delt opp i to deler: en stillingsanalyse og en bedriftsanalyse.

Stillingsanalyse

Stillingsanalysen danner grunnlaget for hvordan du skal tilpasse CV-en og søknaden din. Ta utgangspunkt i arbeidsbeskrivelsen eller stillingsannonsen, men også bedriftens nettsted.

  • Gå gjennom annonsen avsnitt for avsnitt og finn ut hva de spør etter.
  • Gå gjennom dine egne ferdighetsanalyser og skriv ned hvilken kompetanse du har som matcher stillingen, og hvilke ferdigheter du mangler.
  • Vurder din overførbare kunnskap nøye – har du ferdigheter som kan brukes der du ikke matcher hundre prosent?

Husk at ingen vil treffe på alle punkter. Til syvende og sist ser alle bedrifter etter mennesker, ikke maskiner. Personlige egenskaper, overførbar kunnskap og motivasjon kan ofte veie opp for manglende kvalifikasjoner eller ferdigheter.

Last ned mal for enkel analyse av en stillingsannonse (Word, 18kb)

Bedriftsanalyse

For å finne ut hvor godt du og bedriften passer sammen, må du også se på hva bedriften sier om seg selv. Er du komfortabel med å jobbe for et nyetablert firma? Vil du trives i en tung og tradisjonsbundet bedrift? Kan du identifisere deg med verdiene deres? Bryr du deg om målene de jobber mot? Trives du med tonen de bruker?

Gjør så grundig research som mulig før du søker. Det vil styrke CV-en og søknaden din, gjøre deg bedre forberedt til et eventuelt intervju og forberede deg på spørsmål som kan dukke opp underveis.

  • Gå gjennom bedriftens nettsted. Se etter verdier, mål og nyheter.
  • Noter hvilken tone bedriften bruker. Er den formell? Uformell? Vennskapelig?
  • Google bedriften og se etter eventuelle nyhetssaker eller innlegg.
  • Google daglig leder og andre profiler.
  • Gjør en konkurrentanalyse. Hvem er bedriftens konkurrenter? Hvordan skiller de seg fra hverandre? Hvorfor vil du heller jobbe for denne bedriften enn en av konkurrentene?
  • Hvis bedriften lager eller selger et produkt, prøv det ut hvis det er mulig.

Virker det som mye jobb? Bra, da har vi forklart oss riktig. Du skal levere en søknadspakke som skiller seg kraftig ut fra mengden. En grundig matchanalyse hjelper deg et stykke på veien. Du vet hva bedriftens problem er, og kan lettere overbevise dem om at du er løsningen.

En bedrift leter aldri bare etter det de skriver i en stillingsannonse. Det er udefinerte koder i bedriftens kommunikasjon, branding, verdier og markedsposisjon, som sier noe om hvem bedriften er, hvilket arbeidsmiljø du søker deg inn i og hva slags ansatt de ønsker seg. Hvis du forstår hva bedriften er ute etter, vil du kunne skrive en CV og søknad som matcher langt utover stillingsanalysen.

Når søknaden din klart uttrykker at du kjenner bedriften utover det helt overfladiske, viser du også at du er motivert, engasjert og interessert.

Spiss CV-en og jobbsøknaden din

Skill deg ut fra mengden med våre utfyllende guider:
Slik skriver du en god jobbsøknad
Slik skriver du en god CV

Tilbudet gjelder for alle Econa-medlemmer