Artikler innenfor kategorien "Lønn"
 • Økonomene gjør det godt! Lønnsstatistikken for 2021 viser fire tydelige tegn på et solid arbeidsmarked: rekordhøy andel jobbskifter, god lønnsvekst, få ledige nyutdannede og økt opplevd attraktivitet. Men hvor mye er det rimelig å forvente seg i lønnsvekst for akkurat deg?

 • Statistikken fra årets lønnsundersøkelse er klar, og tallenes tale er tydelig: Det har vært et knallår for økonomene! Mange har byttet jobb, både hos eksisterende og nye arbeidsgivere, noe som har ført til god lønnsvekst. Men hvor stor lønnsvekst er det rimelig å forvente for deg som er ung i arbeidslivet?

 • Lønnsstatistikken for 2021 er klar og resultatet er tydelig: Arbeidsmarkedet er brennhett for økonomer! Mange har fått ny jobb, gjort betydelige lønnshopp og det er få arbeidsledige blant de nyutdannede.

 • Da Charlotte Edvardsen fikk tilbud om sin første fulltidsstilling etter studietiden, brukte hun muligheten til å utfordre seg selv og gå inn i forhandlinger på lønnen. Med god hjelp fra både Econas advokater og lønnsekspert, landet hun jobben og opparbeidet seg nyttig kompetanse.

 • Carina følte at hun hverken utviklet seg nok i jobben eller fikk riktig lønn for den økende graden av ansvar. Med god hjelp fra Econas lønnsrådgiver tok hun grep: I tillegg til å lande en ny og spennende jobb, forhandlet hun tilbudet opp med 35 000 kr.

 • Har du ikke sjekket om du får full lønn mens du er i foreldrepermisjon? Du er ikke alene. 26 prosent av Econas medlemmer svarer at de ikke vet om arbeidsgiveren deres betaler lønn utover folketrygdens grunnbeløp.

 • Mange kan gå glipp av millionbeløp i pensjon fordi bonusen ikke er tatt med i pensjonsgrunnlaget. Econas advokater gir deg oversikt over regelverket for bonus og pensjon. Dette kan gi deg betydelig økt pensjon!

 • Når du tar ut ferie, får du feriepenger istedenfor lønn. Feriepengene skal kompensere for bortfall av lønn i ferien. Vi forteller deg hvor mye du skal ha utbetalt og hvilke regler som gjelder.

 • Innholdet i jobben avgjør om du har krav på overtid, ikke hva arbeidsgiver har skrevet i arbeidsavtalen. Flere arbeidsgivere bruker betegnelsen «ledende stilling» eller «særlig uavhengig stilling» feil.

 • Lønn er ofte den største utgiftsposten i norske bedrifter, og en lønnsreduksjon kan derfor være et aktuelt og effektivt sparetiltak hvis det går dårlig. Men arbeidsgiveren din kan ikke bare sette deg ned i lønn uten ditt samtykke.

 • Econas lønnspolitikk bygger på foreningens visjon og idégrunnlaget for hovedorganisasjonen Akademikerne.

 • Lønnsstatistikken kan brukes på flere måter, enten du skal i forhandling som leder eller ansatt, har fått tilbud om ny jobb eller bare er nysgjerrig på egen markedsverdi.

 • En god lønnssamtale gir en konkret vurdering av prestasjonene dine og hvordan de belønnes. Derfor er det viktig at du forbereder deg godt til samtalen.