Roller og arbeidsdeling i lokale studentgruppestyret

Styret i de lokale studentgruppene er det øverste organet i den lokale studentgruppen etter lokalt årsmøte. Styret har ansvaret for oppfølging av vedtak fra årsmøtet og de plikter som følger av vedtektene. Styret representerer den lokale studentgruppen på årsmøtet i landsomfattende studentgruppe.

 

Styret i de lokale studentgruppene skal bestå av følgende medlemmer:

 • Leder
 • Nestleder
 • Økonomiansvarlig
 • Inntil syv (7) styremedlemmer

Vervet som økonomiansvarlig kan kombineres med vervene leder eller nestleder. Styret skal bestå av minimum tre (3) personer. Styret står fritt til å fordele andre arbeidsoppgaver internt. Videre har styret ansvaret for oppfølging og gjennomføring av handlingsplanen vedtatt av lokalt årsmøte, økonomien i den lokale studentgruppen, rekruttering av nye studentmedlemmer og å være bindeledd mellom Studentutvalget, administrasjon, lokalavdeling og medlemmene i sin lokale studentgruppe. Det skal tilstrebes kontinuitet i styret.

Hvordan ser det «perfekte» styret ut?

Det er valgfritt å oppfordre forskjellige medlemmer til å søke, men det velges på årsmøtet med suppleringsvalg på høsten. Vi anbefaler å ha representanter fra alle årene i studieforløpet, fra 1. år bachelor til 5. år master. Det er viktig at styret ikke er en kompis/venninnegjeng, men en god miks. Et Econastyre kan sammenliknes med arbeidslivet hvor du må forholde deg til mange kjente og ukjente personer. Ved å ha et variert styre forbereder du deg til arbeidslivet. Et styre kun bestående av venner kan by på utfordringer, unngå dette.

Et forslag på et godt sammensatt styre ser slik ut:

 • Leder
 • Nestleder
 • Økonomiansvarlig
 • Kommunikasjonsansvarlig
 • Kommunikasjonsansvarlig 2
 • Arrangementsansvarlig 1
 • Arrangementsansvarlig 2
 • Masteransvarlig
 • Standansvarlig/Styremedlem
 • Standansvarlig/Styremedlem

Hva forventes av de ulike vervene, og hvilke oppgaver er det?

Leder:

Lederen har ansvaret for den daglige driften og kontakten med studentansvarlig, samt oppfølgning av styret. Leder oppfordres til å skrive attest for avtroppende styremedlemmer. Det forventes at leder holder jevnlig kontakt med studentansvarlig (Maia Rostad Peckel, maia.peckel@econa.no), og holder hun oppdatert dersom det oppstår utfordringer. Det forventes at leder sørger for at arrangementene og standene gjennomføres. Leder må også legge til rette for at styret også finner på sosiale ting sammen. Enten at det er leder sitt ansvar, eller at leder delegerer det til en i styret.

Nestleder:

Nestleder skal bistå leder ved behov, og må være oppdatert nok til å kunne steppe inn dersom det er nødvendig. Ofte er det mye arbeid for leder, da skal nestleder være leders støtte. Det forventes at nestleder fungerer som leders høyre hånd, og tar ekstra ansvar der det trengs.

Økonomiansvarlig:

Dette er en morsom, og viktig rolle. Økonomiansvarlig er ansvarlig for studentgruppens økonomi som innebærer å levere regnskap og budsjett til riktig tid. Det forventes at økonomiansvarlig har kontroll på kvitteringer og sørger for at budsjettet er riktig satt opp for semesteret. Økonomiansvarlig har ansvar for å ta tidlig kontakt med studentansvarlig dersom det er noen feil eller mangler i regnskapet.

Her finner du nyttig informasjon, maler og retningslinjer tilknyttet økonomien i studentgruppen.

Kommunikasjonsansvarlig:

Kommunikasjonsansvarlig har ansvaret for studentgruppens sosiale medier (Facebook og Instagram), sende ut materiell til infoskjermer, og å komme med innspill til nettsider, magma og lignende. Dette er en rolle som blir viktigere og viktigere fremover da vi må nå ut til potensielle medlemmer dersom vi ønsker vekst.

Det forventes at kommunikasjonsansvarlig drifter studentgruppens sosiale medier-konti, deler innhold både før og etter gruppens arrangementer, samt innhold fra Econa sentralt dersom det er aktuelt. 

Arrangementsansvarlig:

Det foreslås at øvrige styremedlemmer er ansvarlige for lokalavdelingens arrangementer. Dette betyr ikke at f.eks økonomiansvarlig ikke skal komme med forslag eller kan eie et arrangement, men det er arrangementsansvarliges ansvar å følge opp at studentgruppen gjennomfører sine arrangementer.

Arrangementsansvarlig har ansvar for at studentgruppen arrangerer de arrangementene som er satt opp i arrangementplanen (se handlingsplan for oversikt over arrangement). De har også ansvaret for å melde inn arrangementer via econaportalen senest 4 uker før arrangementet holdes. Dette er for å ha nok tid til å markedsføre arrangementene. 

Denne rollen er også ansvarlig for at arrangementene blir gjennomført på en profesjonell måte, og at det digitale skjemaet blir brukt. Er det sykdom eller andre forhindringer er det arrangementsansvarlig sitt ansvar å fylle på. Arrangementsansvarlig skal ikke måtte gjennomføre alle arrangementer, men delegere ved behov. 

Les mer om tips og trisk anngående arrangement her. 

Masteransvarlig:

Masteransvarlig har et ekstra ansvar ovenfor masterstudentene, og sørge for god kontakt med Ung-ansvarlig på Econa-kontoret (Live Olsen Hølmo, live@econa.no). Denne rollen skal også sørge for at Ung-ansvarlig får frister som er viktige rundt masterstudenter på sitt studiested, samt komme med innspill på hva masterstudenter er opptatt av. Dette rundt innhold, arrangementer, produkter med mer.

Dersom det skal arrangeres masteravslutning og/eller mastermiddag på studiestedet er det masteransvarlig som er prosjektleder i samarbeid med Live på dette.

Standansvarlig:

Standansvarlig skal sørge for at det blir gjennomført stand på studiestedet, og sørge for at det er kjøpt inn materiale til stand-dagen. Det forventes at standansvarlig har kontroll på stand-dager og informerer studentansvarlig om de ulike dagene, samt følger sjekkliste for stand. Denne rollen har ansvar for at det alltid er to på stand, gjerne en erfaren og en uerfaren. Deleger oppgaver ved behov, standansvarlig må ikke alltid stå på stand. Men har ansvaret for at det blir gjennomført på en helprofesjonell måte. Denne rollen må bruke styret sitt til å planlegge og booke stander i forkant. Skal man ha temastand, hva er målet med standen, hva skal handles inn, hvem trenger å stå osv.

Du kan lese mer om tips og triks for stand her! 

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.