Handlingsplan og Rekruttering

Den lokale studentgruppen skal utarbeide en handlingsplan for det kommende året under årsmøtet som arrangeres om våren. I tillegg skal det hvert semester utarbeides en arrangementsplan med budsjett. Det ligger maler for dette i Mitt Econa og disse SKAL brukes. Arrangementsplanen for høstsemesteret skal være inne senest 20. juni, mens for vårsemesteret senest 1. desember.

Handlingsplanen sendes som en del av søknad om økonomiskstøtte for det kommende semesteret. Planene godkjennes av studentansvarlig, og etter 

godkjenning utbetales semesterstøtten. Hver studentgruppe får et gratis foredrag fra konseptmenyen hvert halvår. Studentgruppen dekker kun reise og opphold for foredragsholder om nødvendig.

Under følger en beskrivelse av hva som skal arrangeres i løpet av ett skoleår, hvor arrangementer kan kombineres.

1

Informasjonsmøte med stand i forkant.

Som for eksempel «Econa-lunsj».

1

Arrangement spisset mot 

masterstudentene.

 

1

Arrangement med lokalavdelingen.

 

2

Faglige arrangementer.

Sosiale arrangementer kan erstattes av faglige arrangementer, men faglige kan ikke erstattes av sosiale uten særskilt avtale med studentansvarlig.

2

Sosiale arrangementer.

1

Avslutningsarrangement, avgangskull.

 

1

Styrearrangement

 

1

Årsmøte

 

Møteinformasjonen meldes inn via innlogging på Econas nettsider, og videre kontakt i forbindelse med arrangement tas via arr@econa.no. Den endelige fristen for innsending av informasjon er 4 uker før arrangementet, av både markedsføringsmessige og administrative hensyn.

Rekruttering

Rekruttering av nye studentmedlemmer er studentgruppenes hovedoppgave.  Rekrutteringsplanen for kommende høst skal være klar og hos studentansvarlig i Econa som en del av høstens handlingsplan, 20 juni. Det er studentgruppens leder som skal sørge for at dette overholdes. Studentgruppen tar selv kontakt med lokalavdeling og/eller samarbeidspartnere for å kunne rekruttere flest mulig.