Årsmøte

Landsomfattende studentgruppes årsmøte

Årsmøte er det øverste organet i landsomfattende studentgruppe og arrangeres om våren, og består av representanter for de lokale studentgruppene. Årsmøte velger Studentutvalget og studentrepresentanter til Econa sitt representantskap og styre. Hver studentgruppe skal stille med to (2) delegater på årsmøtet og har i tillegg anledning til å stille med minst én (1) observatør. Leder av studentgruppen har automatisk en av delegatplassene, de øvrige velges av styret. Dersom leder er forhindret fra å stille, velger styret i studentgruppen en stedfortreder.
Dersom en studentgruppe har passert 500, 750 eller 1000 medlemmer, vil de få en ekstra delegat per antall som er oppfylt.
ANSA representerer medlemmer i utlandet som ikke er studieregistrert ved læresteder med egen studentgruppe og tildeles delegater på lik linje med ordinære studentgrupper.
På årsmøtet stemmer delegatene over en handlingsplan for det kommende år. Denne planen er veiledende for de lokale studentgruppenes arbeid. En egen handlingsplan vedtas for Studentutvalget, og Studentutvalget skal rapportere til neste års årsmøte.

Årsmøte i lokal studentgruppe

Årsmøtet i lokale studentgruppe er det øverste organet i den lokale studentgruppen. Dette skal avholdes hvert år, i etterkant av det nasjonale årsmøtet og innen midten av mai. Alle medlemmer av den lokale studentgruppen har møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet. Tid og sted for årsmøtet skal kunngjøres for alle medlemmer senest ti dager før årsmøtet. På årsmøtet skal følgende saker behandles:
- Styrets beretning for perioden
- Handlingsplan for den kommende perioden
- Valg av nytt styre

Lokale årsmøter

Som nevnt over skal alle studentgrupper skal i tidsrommet mellom påske og 1. mai, avholde et lokalt årsmøte. Årsmøtet skal behandle følgende saker:

  • Årsberetning
  • Handlingsplan
  • Valg av nytt styre for studentgruppen

Valg skal skje etter valgreglement for landsomfattende studentgrupper. Årsmøtet gir styret mandat til å supplere inn minst to (2) nye medlemmer etter semesterstart, for å sikre representasjon fra nye studenter (1. og 4. studieår). Et slikt mandat skal inneholde antall plasser til disposisjon, samt eventuelle andre føringer fra årsmøtet.

Innkalling til lokalt årsmøte skal sendes ut senest ti (10) dager før årsmøtet. Dette kan gjøres elektronisk og skal inneholde tid og sted for årsmøtet, samt forslag til agenda.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.