Enda en vei å gå for norske bedrifters mangfold

De aller fleste av Econas medlemmer ser på mangfold som en ressurs. Samtidig opplever flere av de som definerer seg selv som ikke-vestlige barrierer, enten i forbindelse med jobbsøking eller på jobben. Handler ikke norske virksomheter i tråd med sine holdninger?

Deltakerne i panelsamtale om mangfold på scenen under Econas lansering av rapporten Etnisk og kulturelt mangfold blant økonomer.

Econas Christoffer Gundersen ledet panelsamtalen under lanseringen av rapporten Etnisk og kulturelt mangfold blant økonomer. På scenen stod Hanne Viktoria Kvalheim fra Deloitte, Jane Aamodt Haugland fra MeyerHaugen, Nadiya Fedoryshyn fra IMDi, og Sumeet Singh Patpatia fra Schibsted.

Foto: Econa
Tekst: Anniken Aarrestad

Etter å ha spurt 3 800 av våre medlemmer om deres oppfatninger og holdninger til etnisk og kulturelt mangfold, viser det seg at 86 % mener det er en styrke for arbeidsplassen. I tillegg mener 77 % at virksomheten deres går glipp av kompetanse dersom de kun ansetter folk med vestlig etnisitet. Samtidig opplever 45 % av de som definerer seg selv som ikke-vestlige barrierer i forbindelse med jobbsøking, mens 28 % har opplevd barrierer på sin arbeidsplass.

I rapporten, utarbeidet av Oslo Economics, kommer det også frem at ikke-vestlige ofte er overkvalifiserte for stillingene de sitter i. Et Econa-medlem med lederstilling og vestlig bakgrunn forteller: «Det er ingen tvil om at man går glipp av kompetanse på grunn av disse biasene. Vi har hatt utrolige dyktige kandidater, folk som har fantastiske CV-er og som har studert i Norge, men med navn som ikke er norske. Hvordan så dyktige folk kommer inn i en prosess hos bedrifter som er så små som oss henger ikke på greip. Det viser at de ikke får de samme mulighetene.»

Econa er opptatt av en bærekraftig samfunnsutvikling. Skal Norge ha kompetanse som et av sine konkurransefortrinn har vi ikke råd til å sløse med høykompetent arbeidskraft. Vi må derfor på samfunnsnivå legge til rette for at vi gir alle kloke hoder en mulighet til å bidra i verdiskapingen.  

Tallene i rapporten viser at det er tilnærmet unison enighet om at mangfold er en ressurs for bedriften, likevel er det å ansette mangfoldig utfordrende for flere. I Econas medlemsmasse er det mange som tar beslutninger om ansettelse, enten de er ledere på ulike nivåer, HR-spesialister eller er en del av prosessen som tillitsvalgte. De trenger konkrete verktøy for å lykkes med å skape dette mangfoldet i egen virksomhet.

Som fagforening har Econa et ansvar for å sikre at våre medlemmer får de mulighetene de fortjener. For å unngå at norske ledere alltid går for det "trygge valget" og ansetter folk som er lik dem selv har vi, i samarbeid med Oslo Economics, utviklet et sett med Mangfoldsvettregler. Vi håper at disse kan bidra til mer mangfold i norske virksomheter og en mer rettferdig og objektiv intervjuprosess.

*Econa har de siste årene jobbet med økt mangfold i ledelse. Dette er en stor og sammensatt utfordring, og vi har derfor tatt for oss en dimensjon av gangen. Først ut var vårt arbeid med kvinner og toppledelse.