Presseoppslag i lokalpressen

Lokal synlighet er veldig bra, og gir både stolthet til styret og medlemmene. Econa ønsker større synlighet og engasjement, og jobber gjerne med lokalavdelingene for å få til dette.

Tekst: Live Olsen Hølmo

Lokal synlighet trigger engasjement og stolthet, og Econas administrasjon hjelper dere gjerne hvis dere ønsker publisitet, deltakelse i lokale debatter eller andre oppslag.

Presseoppslag og utspill skal alltid være i samsvar med Econas strategier, politikk og samfunnspolitisk plattform.

Mulige saker

Dette bestemmer lokalavdelingen best selv, men kandidater kan være

  • Publisitet om et medlemsarrangement
  • Lokal vinkling på et Magma oppslag, f.eks hvis næringsliv, lokalpolitikere eller andre profiler har et budskap som kan knyttes til et Magma tema eller Magma artikkel
  • Leserinnlegg, kronikk eller kommentar
  • En sak fra samfunnspolitisk plattform som har en regional relevans eller vri
  • En sak basert på lønnsundersøkelsen der vi kan trekke ut lokale tall

Lokalavdelingen fronter selv saken

Saken utarbeides og frontes alltid av lokalavdelingen/lokalavdelingsstyret. Case er også ofte avgjørende for å få på saken, her vil også lokalavdelingen ha ansvar for å finne gode case. Econas administrasjon er behjelpelig med vinkling, sparring på form og budskap samt tips og hjelp til kontakt med presse.

Ta kontakt

Ta kontakt med Gry May Ljøterud gry.may.ljoterud@econa.no dersom det er ønskelig med diskusjon / bistand.