Alt du trenger å vite om lønnsoppgjøret 2023

Lønnsoppgjøret 2023 var et såkalt mellomoppgjør. I mellomoppgjøret forhandles det kun om økonomi, og ikke andre arbeidsvilkår i hovedtariffavtalen/overenskomsten med mindre partene blir enige om noe annet.

Lønnsoppgjøret starter med forhandlingene i privat sektor mellom LO og NHO. Fordi vi følger frontfagsmodellen i Norge er det konkuranseutsatt industri som begynner. Econa er ikke en del av dette oppgjøret.

Econa deltar i de sentrale lønnsoppgjørene i offentlig sektor gjennom representasjon i Akademikernes tre forhandlingsutvalg. Disse forhandler frem tariffavtaler/overenskomster som gjelder for Econas medlemmer i statlig sektor, kommunesektoren inkludert Oslo kommune og Samfunnsbedriftene, og i helsesektoren. Finn mer informasjon på akademikerne.no.

Egne samarbeidsutvalg i Akademikerne ivaretar Econas medlemmer som er næringsdrivende og medlemmer i privat sektor, men disse forhandler ikke tariffspørsmål. I tillegg har Econa samarbeid med de øvrige Akademiker-foreningene om revisjon av sentrale overenskomster i Spekter trad/SAN-området og Virke/HUK-området

Last ned skjema for lønnskrav for lokale forhandlinger

Følg med på tariffnytt per sektor

Staten

NHO

Finans Norge

KS

Oslo kommune

Spekter Helse

Spekter SAN

Viktige datoer for årets tariffoppgjør:

Mars

27. Lønnsforhandlingene mellom LO og NHO (frontfaget) starter
30. Forhandlingsfrist for frontfaget
31. TBU, endelig rapport foran 2023-oppgjøret

April

14./15. Mekling i frontfaget
27. Innledende sentrale forhandlinger Spekter
27. Forhandlingsstart KS
27. Forhandlingsstart stat
30. Forhandlingsfrist stat, KS og Oslo kommune (midnatt)

Mai

3. Oppstart av eventuell mekling stat, KS og Oslo kommune
24. Frist for eventuell mekling stat, KS og Oslo kommune (midnatt)