Tariffoppgjøret 2023 SAN

I 2023 er det mellomoppgjør. Det forhandles i hovedsak kun om økonomi, og ikke andre arbeidsvilkår i overenskomsten med mindre partene blir enige om noe annet.

Mellomoppgjøret 2023 er avsluttet med enighet i alle 12 overenskomstområder der SAN har lokale avtaler. SANs leder Birgithe Hellerud har underskrevet protokollen og dermed er oppgjøret avsluttes og kan effektueres lokalt.

Det har vært gjennomført veiledning med de fleste virksomhetene og bistandsforhandlinger med noen. Det har vært god dialog med Spekter underveis.Vi har hatt fase 3-forhandlinger i overenskomstområde 4 (virksomheter med definert samfunnsoppdrag) og i overenskomstområde 9 (øvrige virksomheter). 


Oppstart av innledende sentrale forhandlinger i Spekter var opprinnelig avtalt 19.april, men på grunn av streiken mellom NHO-LO/YS ble partene enige om utsettelse. SAN og Spekter gjennomførte innledende sentrale forhandlinger (A-dels-forhandlingene) torsdag 27.april. Partene kom til enighet om frister for de lokale lønnsforhandlingene.  Protokollen finner du her.

Frist for de lokale forhandlingene i område 10 Helseforetak med sykehusdrift og område 13 Sykehus med driftsavtale er avtalt til 16. juni 2023 kl. 12:00. For alle øvrige områder er frist for avslutning av de lokale forhandlinge avtalt til 16. mai 2023 kl. 12:00. Område 6 NRK har forhandlingsfrist 27. april 2023 kl. 20. 


Frist for de lokale forhandlingene i område 10 Helseforetak med sykehusdrift og område 13 Sykehus med driftsavtale er avtalt til 16. juni 2023 kl. 12:00. 

For alle øvrige områder er frist for avslutning av de lokale forhandlingene avtalt til 16. mai 2023 kl. 12:00. Behov for bistand varsles til de sentrale partene fortløpende.

Her finner du informasjon om overenskomstenforhandlingsmodell og forhandlingsveileder. Se også informasjon på SANs nettside (san.no)