Lønnsoppgjøret Spekter Helse 2023

Lønnsoppgjøret mellom Akademikerne Helse og Spekter er i havn. Årets oppgjør har i hovedsak landet med resultater litt i overkant av frontfaget.

Oppstart av innledende sentrale forhandlinger i Spekter var opprinnelig avtalt 19.april, men på grunn av streiken mellom NHO-LO/YS ble partene enige om utsettelse. Viktige datoer i lønnsoppgjøret i Spekter Helse 2023:


•    27.april: Oppstart A-dels-forhandlingene mellom Akademikerne helse og Spekter helse. Protokollene finner du her og her

•    Partene lokalt skal i forkant av lokal forhandlingsstart, og senest innen 5.mai avholde et planleggingsmøte for å lage en fremdriftsplan for oppgjøret og avklare tallgrunnlaget for forhandlingene.

•    22. mai: Oppstart lokale forhandlinger (B-dels nivå)

•    16. juni: Avslutning av lokale forhandlinger.

•    Dersom partene har gjennomført reelle forhandlinger lokalt, men ikke kommet til enighet kan det bes om bistand i hele forhandlingsperioden fra sentrale parter. Bistand må meldes til Rachna Khan i god tid før forhandlingsfristen 16.juni.

•    Avsluttende sentrale forhandlinger mellom Akademikerne helse og Spekter helse 22.juni. Partene kom til enighet. Protokollene finner du her

Informasjon om overenskomsten og forhandlingsmodell finner du her Spekter Helse