Slik unngikk Thor fallgruvene i arbeidskontrakten

Thor hadde landet drømmejobben og var på vei til å signere. Så fulgte han magefølelsen og kontaktet Econa for å be om råd. Gjennomgangen av kontrakten ble både nyttig og verdifull.

Portrett av siviliøkonomstudent Thor Ihle fikk hjelp av Econas advokater

Rådgivning ga gode resultater for masterstudent Thor (28). Han fikk god, konstruktiv og verdiskapende veiledning av Econas advokater før han signerte kontrakt på sin første jobb.

Foto: Privat

Etter en spennende ansettelsesprosess var siviliøkonomstudent Thor Ihle veldig glad da han landet drømmejobben.

– Dette var den jobben jeg ville ha mest i hele verden, og jeg klarte å få den lenge før jeg er ferdig med mastergraden. Samtidig hadde jeg aldri tatt i en fulltidskontrakt. Jeg ante med andre ord ingenting om hva jeg kunne forvente av lønn, pensjon og andre ting, forklarer han.

Selv om han ikke hadde grunn til å betvile at den nye arbeidsgiveren hadde ting i orden, fulgte han magefølelsen og tok kontakt med Econa.

– Jeg hadde vært medlem en stund, og jeg visste at man kunne få rådgivning med tanke på blant annet arbeidskontrakter. Samme dag som jeg sendte dem en henvendelse, fikk jeg en telefon, sier Ihle.

Det var høy kvalitet på den hjelpen jeg fikk, og rådgivningen kom meg uten tvil til gode. Jeg ble trygg på at det var en god kontrakt.

Ga resultater

Ifølge 28-åringen fikk han med det samme tilbakemeldinger hva gjaldt både pensjon, lønn og ulike klausuler som var i kontrakten.

– Signeringsfristen lå ganske kort frem i tid, og derfor var det helt strålende at de tok tak i alt dette med én gang, sier Ihle.

Etter ytterligere dialog la han frem forslag til endringer for den nye arbeidsgiveren.

– Det var høy kvalitet på den hjelpen jeg fikk, og rådgivningen kom meg uten tvil til gode. Jeg ble trygg på at det var en god kontrakt, sier masterstudenten, som til sommeren starter i drømmejobben som konsulent hos Karabin.

Har du fått tilbud om ny jobb og skal signere kontrakt? La juristene våre se på den før du skriver under.

Føre-var-prinsippet

Advokatfullmektig Christian Selen i Econa er ofte i kontakt med nyutdannede som har spørsmål rundt blant annet arbeidskontrakt.

– Man er gjerne takknemlig for å i det hele tatt få fast jobb. Mange signerer uten egentlig å vite hva de skriver under på – uten å være klar over fallgruvene, sier han.

Portrett av advokat Christian Selen

Fallgruver: Christian Selen mener flere må være klar over hva de skriver under på.

Han poengterer at det så godt som alltid er bedre å bli enige før kontraktinngåelse – fremfor å diskutere kontrakten etter den er signert.

– Det er helt klart lettere å løse og bistå i saker før man har skrevet under. Har det først skjært seg, er det veldig vanskelig å motargumentere noe du tidligere selv har godtatt og skrevet under på, sier han og fortsetter. 

Mange kvier seg

Selen sier videre at man som nyutdannet gjerne har større spillerom enn man tror. 

– Det er deg de vil ha, hvis ikke hadde de ikke gitt deg et tilbud. Vi i Econa er drevne på se hva man bør og kan forhandle på samt hvor terskelen gjerne ligger, legger Selen til.

Han oppfatter at mange kvier seg for å forhandle ved kontraktsinngåelse, men beroliger med at han aldri hører at dette gir negativt etterspill.  

– Tvert imot er dette noe man selv kan få mye igjen for, avslutter han. 

Econas lønnsrådgiver hjelper deg med gode råd og relevant statistikk.