Lønnsrådgivning ga trygghet: – Vis at du kan ta de vanskelige og ubehagelige samtalene!

Da Charlotte Edvardsen fikk tilbud om sin første fulltidsstilling etter studietiden, brukte hun muligheten til å utfordre seg selv og gå inn i forhandlinger om lønnen. Med god hjelp fra både Econas advokater og lønnsekspert, landet hun jobben og opparbeidet seg nyttig kompetanse.

Portrett av Econamedlem Charlotte Edvardsen

Sammen med Econa tok Charlotte Edvardsen den utfordrende lønssamtalen.

Foto: Privat
Tekst: Josephine Røtnes

Jeg er økonom og liker å vite hva jeg betaler for, forklarer Charlotte Edvardsen med et lite smil om munnen. Derfor var hun klar over hvilke tilbud hun hadde gjennom medlemskapet i Econa. Det benyttet hun seg av til det fulle da hun stod med et jobbtilbud i hånden.

Det var veldig bra å få diskutert med en uavhengig part i en overveldende og stressende situasjon.

Charlotte var godt kjent med Econa gjennom studentmedlemskap i studietiden på Nord Universitet. Da var hun medlem på grunn av det sosiale tilbudet. Medlemskapet tok hun med seg videre inn i arbeidslivet som en trygghet.

Karrieren hennes startet som trainee i REMA 1000. Da traineeperioden var på vei mot slutten, dukket det opp en relevant stilling i samme selskap. Charlotte trivdes godt og sendte derfor inn sin søknad. Hun fikk tilbud om jobben som utviklingssjef i region Nord-Norge, og med tilbudet kom muligheten om å forhandle på vilkår og betingelser.

Til tross for at hun i utgangspunktet var fornøyd med tilbudet, ønsket hun å utfordre seg selv og ta den vanskelige samtalen:

– Jeg mener at det er viktig å vise tidlig at man er villig til å ta de vanskelige, ubehagelige samtalene, særlig når man går inn i en stilling hvor man skal utøve ledelse. Jeg hadde derfor lyst til å forhandle, både fordi det er få kvinner som tør, og fordi man må komme over den kneika og i alle fall vite at man har forsøkt. Det vil gjøre terskelen lavere i framtidige lønnsforhandlinger.

Sjekk medlemstilbudene for lønn.

Men tidsfristen var kort, og hun var avhengig av rask hjelp. Hun sendte inn kontrakten sin til Econas advokater og tok samtidig kontakt med Atle Kolbeinstveit, Econas lønnsekspert og fagansvarlig for arbeidsliv, for å få individuell lønnsrådgivning.

– Det var veldig bra å få diskutert med en uavhengig part i en overveldende og stressende situasjon, forklarer Charlotte.

Sammen satte de opp punkter Charlotte forberedte seg på før samtalen. Av disse tipsene nevner hun spesielt ett hun husker spesielt godt:

– Under jobbintervjuet ble jeg spurt om forventninger til lønn. Dette hadde jeg tenkt gjennom på forhånd og kom derfor med et tall. Atles tips som jeg synes var spesielt godt, var å holde forhandlingskortene åpne ved å svare at dette er noe man sammen kan bli enige om ved et eventuelt tilbud. Det kommer jeg til å ta med meg videre.

Jeg er overrasket over hvor greit det gikk, selv om jeg gruet meg litt i forkant. Jeg kommer definitivt til å ta den samtalen igjen ved neste anledning.

Charlotte var også innom en av Econas advokater for gjennomlesing av arbeidskontrakten, noe hun opplevde som positivt:

– Vi gikk gjennom kontrakten punkt for punkt, og jeg fikk forklart hvilke fallgruver jeg må være oppmerksom på. Det er jo opp til en selv å avgjøre hva som er viktig, men det var veldig fint å få punktene forklart fra noen som kan dette.

Charlotte vant ikke fram i forhandlingene om høyere lønn, men føler likevel at hun fikk betalt for innsatsen i form av erfaring og kunnskap.

– Jeg er overrasket over hvor greit det gikk, selv om jeg gruet meg litt i forkant. Jeg kommer definitivt til å ta den samtalen igjen ved neste anledning.

Econas lønnsrådgiver hjelper deg med gode råd og relevant statistikk.