Gode råd til lønnssamtalen

En god lønnssamtale gir en konkret vurdering av dine prestasjoner og hvordan de belønnes. Det er derfor viktig at du forbereder deg godt til denne samtalen.

Foto:

Før du skal inn en lønnssamtale er det avgjørende at du har forberedt deg godt og har en plan for hvordan du skal argumentere best mulig. I utgangspunktet bør du ha en slik samtale én gang i året. Tar ikke sjefen initiativ, er det viktig at du selv gjør det fordi en lønnssamtale kan gi stor gevinst.

1. Hold medarbeidersamtale og lønnssamtale adskilt 

Å holde medarbeidersamtalen og lønnssamtalen adskilt gir deg en bedre lønnsutvikling. I lønnssamtalen avklares verdsettingen av dine prestasjoner, mens medarbeidersamtalens formål er å utvikle deg som medarbeider.

2. Argumenter med utgangspunkt i kriteriene i arbeidsgivers lønnspolitikk

Virksomhetens lønnspolitikk vil ofte være nedfelt i en personalhåndbok, men kan også være angitt i arbeidstakerens arbeidsavtale. Kriteriene sier noe om hvilke forhold arbeidsgiver vil vektlegge i sin vurdering og hva medarbeiderne blir målt på. Dette må du ta inn i din argumentasjon.

3. Begrunn dine lønnskrav ut fra din markedsverdi og de resultater du har oppnådd 

Se på stillinger du kan sammenligne deg med. Bruk lønnsstatistikk, ansvar, ansiennitet og bransjeerfaring. Er det store avvik mellom din lønn og markedsvilkårene for jobber med samme krav til kompetanse og erfaring, bør du foreslå at det utarbeides en plan for hvordan dette gapet skal tettes.

Får du lønn som fortjent? Sjekk hvordan du ligger an med Econas lønnskalkulator!

4. Skriv ned suksesshistorier fortløpende gjennom året

Fremhev oppnådde mål og andre resultater som har bidratt til virksomhetens utvikling. Dokumenter at du evner å løfte både egne prestasjoner, men også avdelingen du tilhører. Bruk eksempler og vær konkret. Hva er dine tre beste prestasjoner siste år? Har du hevet kompetansenivået ditt eller opparbeidet deg spisskompetanse innen et felt som er viktig for virksomheten i løpet av året?

5. Vær tydelig på dine lønnsforventninger og begrunnelsen for dine krav

Under lønnssamtalen bør du være tydelig på egne forventninger, hvor stort lønnstillegg du mener du bør ha og hvorfor, samtidig som du sørger for at tonen i møtet forblir konstruktiv. Det kan også være aktuelt å ta opp historikk fra tidligere lønnssamtaler dersom tidligere oppgjør har gitt liten uttelling.

6. Husk at du legger grunnlaget for neste lønnsoppgjør på slutten av lønnssamtalen

Får du ikke det lønnstillegget du mener du fortjener, bør du be om en konkret tilbakemelding fra arbeidsgiver på hvordan du kan nå det lønnsnivået du selv mener at er riktig før neste lønnsjustering. 

Sjekk medlemstilbudene for lønn.