6 tips til lønnssamtalen

En god lønnssamtale gir en konkret vurdering av prestasjonene dine og hvordan de belønnes. Derfor er det viktig at du forbereder deg godt til samtalen.

Econamedlem forbereder seg til lønnssamtale på hjemmekontor

Du tjener på å stille forberedt til lønnssamtalen.

Før du skal inn i en lønnssamtale, er det avgjørende at du har forberedt deg godt og har en plan for hvordan du skal argumentere best mulig. I utgangspunktet bør du ha en slik samtale én gang i året. Tar ikke sjefen initiativ, er det viktig at du selv gjør det – en lønnssamtale kan nemlig gi stor gevinst. Her er våre beste tips til lønnssamtalen. Dersom du behøver ytterligere veiledning, kan du bestille time for individuell lønnsrådgivning.

1. Hold medarbeidersamtale og lønnssamtale adskilt 

Holder du medarbeidersamtalen og lønnssamtalen adskilt, blir lønnsutviklingen erfaringsmessig bedre. I lønnssamtalen avklarer dere hvordan prestasjonene dine blir verdsatt, mens medarbeidersamtalens formål er å utvikle deg som medarbeider.

2. Argumenter med utgangspunkt i arbeidsgivers lønnspolitikk

Virksomhetens lønnspolitikk vil ofte være nedfelt i en personalhåndbok, men kan også være angitt i arbeidstakerens arbeidsavtale. Kriteriene sier noe om hvilke forhold arbeidsgiver vil vektlegge i vurderingen sin, og hva medarbeiderne blir målt på. Dette må du ta inn i argumentasjonen din.

3. Begrunn lønnskravene dine ut fra markedsverdien din og resultatene dine

Se på stillinger du kan sammenligne deg med. Bruk lønnsstatistikk, ansvar, ansiennitet og bransjeerfaring. Er det store avvik mellom lønnen din og markedsvilkårene for jobber med samme krav til kompetanse og erfaring, bør du foreslå at sjefen utarbeider en plan for hvordan dette gapet skal tettes.

Sjekk hvordan du ligger an med Econas lønnskalkulator!

4. Skriv ned suksesshistorier fortløpende gjennom året

Fremhev oppnådde mål og andre resultater som har bidratt til virksomhetens utvikling. Dokumenter at du evner å løfte både egne prestasjoner og avdelingen du tilhører. Bruk eksempler og vær konkret. Hva er dine tre beste prestasjoner siste år? Har du hevet kompetansenivået ditt eller opparbeidet deg spisskompetanse innen et felt som er viktig for virksomheten i løpet av året?

5. Vær tydelig på lønnsforventningene dine og begrunnelsen for kravene dine

Under lønnssamtalen bør du være tydelig på egne forventninger. Hvor stort lønnstillegg mener du at du bør ha, og hvorfor? Samtidig må du sørge for at tonen i møtet forblir konstruktiv. Det kan også være aktuelt å ta opp historikk fra tidligere lønnssamtaler dersom tidligere oppgjør har gitt liten uttelling.

6. Husk å legge grunnlag for neste lønnsoppgjør til slutt i lønnssamtalen

Får du ikke det lønnstillegget du mener du fortjener, bør du be om en konkret tilbakemelding fra arbeidsgiver på hvordan du kan nå det lønnsnivået du selv mener er riktig før neste lønnsjustering. 

Sjekk medlemstilbudene for lønn.