Bli med i Econas mentorordning

Econa Mentor er et landsdekkende mentorprogram som strekker seg over ett år. Tilbudet er gratis for Econas medlemmer.

En hyggelig samtale mellom en kvinne og mann, som er mentor og adept.

Vår mentorordning går ut på at en mentor – en erfaren veileder og samtalepartner – jobber sammen med en adept – en person som ønsker å lære og utvikle seg. Samtalen er det viktigste verktøyet.

Mentor og adept møtes 12-14 ganger i løpet av mentorperioden på ett år. I disse møtene snakker de om en konkret ambisjon, utfordring eller problemstilling adepten har. Adepten kan for eksempel ønske seg lederutfordringer, eller har nettopp gått fra å være fagekspert til å bli leder.

Som adept får du en diskusjonspartner med erfaring, som både stiller de riktige spørsmålene og gir deg gode råd. Du kan også bli inspirert av å høre hvordan mentoren din har løst liknende situasjoner som den du står i.

Som mentor gir du råd, men viktigst er det at du stiller gode og utfordrende spørsmål som får adepten til å reflektere. Når de får til det, sier mentorene våre at de får minst like mye ut av samtalene som adepten.

Bli med som adept

For å kunne bli med i mentorprogrammet som adept, må du være medlem i Econa. Du må ha avsluttet mastergraden og være i jobb. Det er viktig at du er motivert til å prioritere og gjennomføre programmet.

Tilbudet gjelder for medlemmer som har avsluttet mastergraden og er i jobb.

Selve ordningen er gratis, men reisekostnader til møter og eventuelle samlinger er det du som er adept som må dekke.

Hør tidligere mentorer fortelle om fordelene ved å være adept på Econa Mentorprogrammet.

Bli med som mentor

For å kunne bli med i mentorprogrammet som mentor, må du være medlem i Econa. Du trenger ikke ha vært mentor tidligere for å være med. Vi har både nye og svært drevne mentorer i programmet, og en del av konseptet vårt er at du og adepten skal diskutere og lære av hverandre. Det viktigste er at du er motivert til å prioritere og gjennomføre programmet.

Mentorrollen gjør at jeg utvikler meg selv som leder og coach.
Tove Kaiku

Vi tilbyr våre mentorer kompetansepåfyll i form av litteratur, opplæring i enkle leder- og mentorverktøy og råd om hvordan du bør starte opp sammen med din adept. Vi legger også opp til en åpningssamling for mentorer.

Tilbudet gjelder kun Econa-medlemmer. Du trenger ikke ha vært mentor tidligere for å være med.

Som mentor får du tilgang til Econa mentorforum, som går på tvers av årsprogrammene for mentorer. Her legger vi til rette for kompetansepåfyll, og du får treffe andre Econamentorer.

Les intervju med to mentorer fra programmet: Grip sjansen – du lærer minst like mye selv.

Hør tidligere mentorer fortelle om Mentor-rollen i Econas Mentorprogram.

Slik organiserer vi Econa Mentor

Programmet begynner mars 2024 og varer frem til mars 2025. 

Vi intervjuer både mentorer og adepter for å avdekke hvilke behov adeptene har og hvilke problemstillinger mentorene ønsker å tilby sin støtte i. Du får kun plass i programmet hvis vi finner en passende partner til deg.

Vi matcher mentor og adept i ukene etter påmelding. Første møte er et avklaringsmøte der dere får testet om kjemien stemmer. I dette møtet skal dere også snakke om hvilke forventninger dere har til det kommende året.

Hvis dere ønsker å gå inn i et mentorforløp, møtes dere i en time, 12-14 ganger i løpet av mentorperioden. Du som er adept, kontakter mentoren din for å avtale første møtepunkt. Begge parter forplikter seg til å holde avtalen. Dere bestemmer selv hva dere skal snakke om i møtene, men adepten bør forberede et spørsmål eller en problemstilling dere kan ta utgangspunkt i første gang.

Mellom møtene forventer vi at du som er adept reflekterer og jobber med de tingene dere har snakket om.

Mentorprogrammet er en del av karrieretjenestene vi tilbyr for deg som Econa-medlem. For mer informasjon om våre karrieretjenester klikk her.

Har du flere karrierespørsmål? Kontakt oss!