To om mentorrollen

«En mentor bør være genuint interessert i å forstå andre menneskers ståsted og ha et ønske om å bistå andre i deres utvikling.» Den erfarne mentoren Tove Kaiku oppfordrer andre til å gripe sjansen. Her deler hun og et annet Econa-medlem sine erfaringer som mentor.

Tove Kaiku beskriver en god mentor som nysgjerrig, spørrende og lyttende. - Det er også viktig å bruke alle sansene og også lytte til det som ikke blir direkte sagt. Hva er det personen ikke forteller, og ligger det eventuelt noe der som eventuelt hindrer utviklingen i ønsket retning?

Econa Mentor er et landsdekkende mentorprogram som strekker seg over ett år. Tilbudet er gratis for Econas medlemmer.

Hun sier at en mentor bør være åpen og villig til å dele egen erfaring hvis det kan være til nytte i adeptens situasjon og ønske om måloppnåelse.

– Ikke skjul dine vanskelige opplevelser eller sårbarhet, det ligger mye læring og forståelse om menneskelig utvikling i dem. Del den kompetansen du har om de temaer som er aktuelle. Hvis du ikke har kjennskap, kanskje noen i ditt nettverk kan være til nytte og bidra.

Sterk læringseffekt også for mentoren

– Mentorrollen gjør at jeg utvikler meg selv som leder og coach, og jeg har stor tro på læringseffekten i mentoring, sier Kaiku. Å dele erfaringer er å bry seg om hverandre og å bidra til felles suksess!

Hun oppfordrer andre å utfordre seg selv til ny læring.

– Grip sjansen! Du lærer selv minst like mye – om ikke mer – av de utviklingsbehovene din adept bringer til bordet.

Bred ledererfaring nyttig

– Det er en fordel med bred ledererfaring som gir en forståelse for hvordan beslutninger fattes i ulike situasjoner og faser, sier Stein Bemer. Som eksempler nevner han forskjellen på hvordan man har interesse av å optimere ulike prosesser i en vekstfase og i en konsolideringsfase, eller etter et oppkjøp versus i exit-modus.  

– Samtidig er erfaring viktig for å forstå forhold knyttet til ledelse og utøvelse av makt og mer eller mindre rasjonelt politisk spill, for å bidra til å kunne sette dette inn i en sammenheng.  

Bemer tror også at en god mentor er trygg på seg selv, vet hva han eller hun står for og har en forståelse for egne og andres motiver.

– Dette er viktig for å kunne leve seg inn i adeptens situasjon. Med ledererfaring følger også trening i kommunikasjon. Det fungerer gjerne best når jeg har evnet å stille spørsmål som gjør at adepten finner svaret selv.  

Mentorrollen gir innsikt i neste generasjon ledere

Bemer runder av med at han ofte opplever at adepten er mye dyktigere enn ham selv på mange områder.

– Mentorskapet gir også ofte en god forståelse for driverne til neste generasjons ledertalenter – og hvordan man best kan være skikket til å ivareta og utvikle dem. Jeg er glad for alt jeg har fått lære gjennom dialog med motiverte og talentfulle adepter.

Les om erfaringen til tre medlemmer som har hatt mentor gjennom Econa.